3. ZBL

28 IGRAČA, 3x prvo mjesto, 3x drugo mjesto, 2x treće mjesto od ukupno 113 igrača

dječaci 1-4 razred: 


2. Vid Novak, 5. Adrian Martinovićdjevojčice 1-4 razred: 


1. Jelena Čović, 5. Tihana Mavriček, 7. Hana Vrkljan Sivić

 

dječaci 5-6 razred: 


15. Petar Mrđa

djevojčice 5-6 razred: 


4. Jelena Čović, 9. Tara Sinković, 11. Ira Jurak, 13. Lana Čuić 14. Eva Patčev

 

dječaci 7-8 razred: 


1. Ivan Kosor, 5. Roko Ban, 16. Vid Grgurević, 17. Luka Vasiljević

djevojke 7-8 razred: 2. Lucija Burić, 4. Iva Mirko, 6. Rita Lukenda, 8. Lana Smokrović

 

srednjoškolci: 


3. Ivan Šamija, 4. Adam Durmić, 5. Domagoj Kostović, 6. Juraj Zečić, 7. Ian Jurak

srednjoškolke: 


1. Lorena Mioković, 2. Klara Žibret, 3. Maša Heteši, 7. Marta Štulić

 

1. turnir Hrvatskog kupa za podmladak

Izrael Junior - rezultati i dojmovi

All England...by A.Lovrić

Polish U17

Portugal International

Slovak International

1. HK - seniori

2. ZBL

ARHIVA

Rođendani  2.4.  LUNA ŠABAN

  3.4.  IVOR ĐURKOVIĆ

  5.4.  NOA VUJANOVIĆ

10.4.  IVA BELOBRAJDIĆ

11.4.  VIKTOR PETRIĆ

13.4.  INGA SADAIĆ

14.4.  BLAGOVEST KISYOV

19.4.  LEONA KRAVARŠĆAN CIK

20.4.  ARETA HADŽIHALILOVIĆ

20.4.  PAULA IVŠAN

22.4.  SARA ŠULC

22.4.  VIDA OSTRMAN

24.4.  PETAR MRĐA

26.4.  MIHAEL MRĐA

28.4.  VITA VUKUŠIĆ

Humor