Anketni upitnik

Pomoć za izradu diplomskog rada

Molimo Vas da svojim sudjelovanjem u anonimnoj anketi pomognete kolegi, Ivanu Horvatinu, studentu internacionalnog sportskog menadžmenta na The Hague University of Applied Sciences u što kvalitetnijoj izradi diplomskog rada.

MOLBA

Ime mi je Ivan Horvatin, te sam student internacionalnog sportskog menadžmenta na The Hague University of Applied Sciences, a ujedno i odrađujem stručnu praksu u Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade. U sklopu studija, pišem diplomski rad na temu Gradskog stadiona Maksimir, te istražujem rizike povezane s gradnjom novog stadiona, stoga mislim da bi mi Vaša pomoć vrlo dobro došla. 

Iako je Gradski stadion Maksimir nogometni stadion, mišljenja sam da većina građana grada Zagreba, kao i sportaša želi izraziti svoje mišljenje na temu zadovoljstva s trenutnim stanjem Gradskog stadiona Maksimir neovisno o sportu u kojem se natječu. 

Iznimno je važno napomenuti da je ispunjavanje anketnog upitnika dobrovoljno i anonimno, te da rezultati istog neće predstavljati mišljenje niti jednog sportskog saveza, članova pojedinog saveza niti pojedinih sportaša koji se natječu u sustavu istoimenih saveza, već će s ostalim odgovorima na anketni upitnik činiti cjelinu iz koje neće biti moguće iščitati individualne odgovore. 

Bio bih Vam jako zahvalan kada biste anketni upitnik osim na svoje zaposlenike, proslijedili i na sve saveze u sustavu Sportskog saveza grada Zagreba kako bi ih oni mogli proslijediti klubovima koji pod te pojedine saveze spadaju.  

Link na anketni upitnik: 


Unaprijed se zahvaljujem na Vašoj pomoći! 

Jelena Buchberger i Roko Pipunić

Poziv na Zimski kamp NC

Božićna čestitka

Diplomatski turnir

Cyprus U17 International 2022

Božićno druženje

Božićno druženje

Malta International 2022

Regionalna liga

Sjajan nastup našega Blaža

Medvode Yonex Youth Cup i U17 2022

Regionalna liga, 5. krug

Tko želi vidjeti Blažu u finalu?

IV El Salvador International 2022

Hrvatski sportski savez gluhih

ARHIVA

Rođendani
  2.04.  LUNA ŠABAN

  4.04.  DUBRAVKA PRANIĆ

  5.04.  NOA VUJANOVIĆ

  8.04.  VIGO KRALJ

10.04.  IVA BELOBRAJDIĆ

11.04.  VIKTOR PETRIĆ

13.04.  INGA SADAIĆ

14.04.  BLAGOVEST KISYOV

20.04.  ARETA HADŽIHALILOVIĆ

22.04.  SARA ŠULC

24.04.  PETAR MRĐA

26.04.  MIHAEL MRĐA

28.04.  VITA VUKUŠIĆ

28.04.  GITA MATORIĆ

29.04.  MIA AVDIĆ


Humor