O badmintonu

UKRATKO O BADMINTONU

Što je badminton ?

 • Olimpijski sport
 • Izuzetno popularan u Aziji i sjevernom dijelu Evropi
 • Trenutno u Hrvatskoj ima dvadesetak klubova u 10 gradova
 • Sport čije je osnove vrlo lako naučiti
 • Iako je relativno novi sport,mladi hrvatski igrači  već pobjeđuju na međunarodnim turnirima
 • Službena natjecanja u Hrvatskoj: Hrvatska badmintonska liga za kadete, juniore i seniore, Prvenstvo Hrvatske, Školska liga, Masters turnir...
 • Službene konkurencije su: žene i muškarci pojedinačno, muški, ženski i mješoviti parovi, ekipno

Gdje se igra badminton ?

 • Badminton je isključivo dvoranski sport
 • Dimenzije igrališta iznose 6.1x13.40 m za igru parova i 5.18x13.40 m za pojedinačnu igru
 • Visina mreže je 1.55m

Oprema za badminton ?

 • Standardnu opremu za badminton čine badmintonski reket i loptica, mreža
 • Početnici i rekreativni igrači koriste uglavnom plastične loptice, dok natjecatelji treniraju i igraju s pernatim lopticama

Karakteristike igre

 • Badminton je izuzetno dinamičan i brz sport.
 • Igra se sastoji od niza izmjena udaraca, skokova, iskoraka, kratkih sprinteva, brzih promjena pravca kretanja.
 • Osnovni udraci su lob, drop, smesh, drive, net drop.
PRAVILA IGRE

IGRALIŠTE

 • Igralište treba biti pravokutnik iscrtan crtama širokim 40 mm kako je prikazano na crtežu A.

CRTEŽ A.

 

 • Crte trebaju biti lako uočljive i po mogućnosti bijele ili žute boje.
 • Sve su crte dio prostora koji omeđuju.
 • Stupovi trebaju biti visoki 1.55 m u odnosu na površinu te trebaju ostati okomiti kad se mreža zategne. Stupovi ne smiju zadirati u polje.
 • Stupovi trebaju biti smješteni na bočne parske crte, kako je prikazano na crtežu A, bez obzira igra li se pojedinačni ili parski meč.
 • Vrh mreže treba biti 1.524 m na sredini igrališta, a 1.55 m iznad parskih bočnih linija.

      

LOPTICA

 • Loptica može biti sačinjena od prirodnih i/ili umjetnih tvari. Od kakve god tvari da je sačinjena, loptica mora imati opća letna svojstva slična onima koja ima loptica sačinjena od prirodnih pera sa plutenom bazom prekrivenom tankom kožnom presvlakom.
 • Loptica treba imati 16 pera učvršćenih u bazu.
 • Kod loptica koje nisu pernate, prirodna pera nadomještena su košuljicom ili umjetnim nadomjestkom pera.

        

PROVJERAVANJE BRZINE LOPTICE

 • Da bi se loptica provjerila treba je udariti punim udarcem odozdo pri čemu do dodira s lopticom dolazi iznad stražnje granične crte. Loptica treba biti odaslana uvis u smjeru usporednom s bočnim linijama.
 • Loptica ispravne brzine sletjet će na udaljenosti ne manjoj od 530 mm i ne većoj od 990 mm od druge stražnje bočne linije, kao na crtežu B.

CRTEŽ - OZNAKE ZA ISPROBAVANJE LOPTICA

ŽDRIJEB

 • Prije početka igre provodi se ždrijeb, a strana koja na ždrijebu dobije bira želi li prva servirati ili primati servis, tj. želi li započeti igru na jednoj ili na drugoj strani igrališta.
 • Strana koja je na ždrijebu izgubila birat će potom između preostalih mogućnosti.

        

SUSTAV BODOVANJA

 • Meč se igra na dva dobivena gema (organizator lokalnog turnira može promijeniti broj gemova; vrlo rijetko).

 • Gem osvaja strana koja prva osvoji 21 bod (organizator lokalnog turnira može promijeniti broj bodova po gemu; najčešće promjene su gem do 15 ili 11 bodova – stari sustav bodovanja).

 • Strana koja osvoji poen dodaje bod svome rezultatu.

 • Nakon rezultata 20:20 strana koja prva ostvari razliku od dva boda osvaja gem.

 • Kod rezultata 29:29 strana koja osvoji 30. bod osvaja taj gem.

 • Strana koja je osvojila gem servira prva u sljedećem gemu.
   

          POJEDINCI

 • Servisna i primateljska polja:
  - Igrači serviraju i primaju servis u svojim desnim servisnim poljima ako server nema bodova ili ima paran broj bodova.
  - Igrači serviraju i primaju servis u svojim lijevim servisnim poljima ako server ima neparan broj bodova.

 • Ako primatelj napravi grešku ili se igra prekine jer je loptica dotakla površinu igrališta unutar primateljeva polja, server osvaja bod. Server potom servira iz drugog servisnog polja.

 • Ako server napravi grešku ili se igra prekine jer je loptica dotakla površinu igrališta unutar serverova polja, primatelj osvaja bod. Server gubi pravo da nastavi sa serviranjem te tada primatelj postaje serverom.
   

          PAROVI

 • Servisna i primateljska polja
  - Igrač serverske strane izvodi servis iz desnog servisnog polja na početku gema odnosno ako ta serverska strana nema bodova ili ima parni broj bodova.
  - Igrač serverske strane servira iz lijevoga servisnoga polja kad ta serverska strana ima neparan broj bodova.
  - Primatelj je onaj igrač primateljske strane koji se nalazi u dijagonalnom, nasuprotnom servisnom polju u odnosu na servera.
  - Samo primatelj smije uzvratiti na servis; udari li lopticu primateljev suigrač ili ga ona dotakne, servisna strana osvaja bod.
  - Igrači primateljske strane ne mijenjaju svoja servisna polja sve dok ne osvoje bod na svoj servis.

 • Redoslijed igre i položaj u igralištu
  - Po uzvratu servisa, lopticu može naizmjenično udariti bilo koji od igrača servisne strane te bilo koji od igrača primateljske strane sve dok je loptica u igri
  - Po uzvratu servisa igrač može udariti lopticu s bilo kojeg mjesta koje se nalazi na njegovoj strani mreže.

 • Bodovanje
  - Ako primateljska strana napravi grešku ili igra prestane jer je loptica dotakla površinu igrališta unutar polja primateljske strane, servisna strana osvaja bod. Server prelazi u drugo servisno polje i ponovo servira.
  - Ako serverska strana napravi grešku ili igra prestane jer je loptica dotakla površinu igrališta unutar polja serverske strane, primateljska strana osvaja bod. Serverska strana time gubi pravo servisa, a primateljska strana tada postaje serverskom stranom. Novi server ne mijenja polje.

 • Nijedan igrač ne smije servirati izvan reda, primati izvan reda, ili primiti dva uzastopna servisa u istome gemu

 • Bilo koji od igrača pobjedničke strane može servirati prvi u sljedećem gemu i bilo koji od igrača poražene strane može primati.
   

 

PROMJENA  STRANA IGRALIŠTA

 • Igrači mijenjaju strane igrališta:
  - na kraju prvoga gema;
  - prije početka trećega gema (ako ga ima)
  - u trećem gemu, (ili u meču od jednoga gema - lokalni turnir), čim jedna od strana osvoji 11 bodova.

 • Propuste li igrači promijeniti strane igrališta trebaju to učiniti odmah čim se propust otkrije, dok loptica nije u igri. Postojeći rezultat ostaje.
   

         

SERVIS

 • Pri ispravnom servisu ni jedna strana neće neopravdano otezati s izvođenjem servisa nakon što server i primatelj zauzmu odgovarajuće položaje;

 • Server i primatelj trebaju stati unutar dijagonalno nasuprotnih servisnih polja ne dotičući granične crte tih servisnih polja;

 • I server i primatelj jednim dijelom obaju stopala moraju ostati u dodiru s površinom igrališta u nepokretnom položaju, od početka servisa pa dok servis ne bude izveden

 • Serverov reket treba prvotno udariti bazu loptice;

 • Čitava loptica, u trenutku kad je serverov reket udari, treba biti ispod serverova struka;

 • Vrat serverovog reketa u trenutku udara loptice treba biti upravljen prema dolje u takvoj mjeri da je čitava glava reketa vidljivo ispod čitave serverove šake koja drži taj reket, kao na crtežu D;

 • Nakon početka servisa pokret serverova reketa mora ići prema naprijed sve dok servis ne bude izveden

 • Greška je ako server, u pokušaju da servira, promaši lopticu.

 • Čim su igrači zauzeli svoje položaje, prvi pomak glave serverovog reketa prema naprijed jest početak servisa.

 • Server ne smije servirati prije nego primatelj bude spreman, ali se smatra da je primatelj bio spreman ako pokuša vratiti servis.

 • U igri parova, suigrači mogu zauzeti bilo koji položaj koji ne zaklanja pogled suparničkom serveru ili primatelju.

 

PREKRŠAJI U SERVISNOM POLJU

 • Prekršaj u servisnome polju učinjen je ako je igrač servirao izvan reda; servirao iz pogrešnog servisnog polja; ili stojeći u pogrešnom servisnom polju bio spreman primiti servis, a taj servis je izveden.

 • Ako se prekršaj u servisnom polju otkrije prije nego što sljedeći servis bude izveden dosudit će se smetnja ako je jedna strana počinila prekršaj i dobila taj poen; ako je jedna strana počinila prekršaj i izgubila taj poen, prekršaj se neće ispravljati, dosudit će se smetnja ako su obje strane počinile prekršaj;

 • Dosudi li se smetnja zbog prekršaja u servisnom polju, poen se ponavlja uz ispravak prekršaja.

 • Ako se prekršaj u servisnom polju otkrije nakon što sljedeći servis bude izveden, prekršaj se neće ispravljati, a igra će se u tome gemu nastaviti bez promjene novih servisnih polja igrača (i bez promjene novonastalog reda serviranja, gdje je primjenjivo).

 

GREŠKE

 • ako u igri loptica sleti izvan granica igrališta (tj. ne na ili unutar graničnih crta);

 • prođe kroz mrežu ili ispod nje;

 • ne pređe mrežu

 • dotakne strop ili bočne zidove;

 • dotakne tijelo ili odjeću igrača

 • dotakne bilo koji drugi predmet ili osobu izvan neposredne okolice igrališta;
  (Gdje je to potrebno zbog oblika građevine, mjesna badmintonska uprava može - pod uvjetom prava veta od svog saveza, člana IBF-a - donijeti mjesne propise koji uređuju slučajeve u kojima loptica dotakne zapreku).

 • ako u igri, mjesto prvotnog dodira s lopticom nije s udaračeve strane mreže. (Udarač, međutim, može proslijediti reketom za lopticom i preko mreže u smjeru udarca).

 • ako, dok je loptica u igri, igrač reketom, tijelom ili odjećom dotakne mrežu ili njene nosače; preko mreže reketom ili tijelom upadne u suparničko polje

 • ako ispod mreže reketom ili tijelom upadne u suparničko polje tako da time zapriječi ili zasmeta suparnika; ili zaprječava suparnika, tj. priječi suparniku da izvede dozvoljeni udarac kojim se loptica slijedi preko mreže;

 • ako, u igri, igrač hotimično ometa suparnika radnjama poput vikanja ili kakvim kretnjama;

 • ako je u igri loptica tijekom izvođenja udarca uhvaćena i nošena na reketu te potom odbačena; udarena dva puta uzastopno sa dva udarca od strane istoga igrača; udarena uzastopno od strane igrača i igračevog suigrača; ili dotakla igračev reket i produžila prema stražnjem dijelu polja toga igrača;

 • ako se, prilikom servisa, loptica uhvati za mrežu i ostane visjeti na vrhu ili se, prilikom servisa, nakon što prijeđe preko mreže, uhvati za mrežu.
   

      

SMETNJE

         Smetnju dosuđuje sudac, ili igrač ako nema suca, da bi zaustavio igru; kada dođe do smetnje igra od posljednjega servisa ne računa se, a igrač koji je servirao servirat će opet

 • ako server servira prije nego primatelj bude spreman

 • ako je, tijekom servisa, i serveru i primatelju istodobno dosuđena greška;

 • ako se loptica uhvati za mrežu i ostane visjeti na vrhu ili se, nakon što prijeđe preko mreže, uhvati za mrežu, osim prilikom servisa;

 • ako se, tijekom igre, loptica raspadne i baza se potpuno odvoji od ostatka loptice;

 • ako je crtovnom sucu zaklonjen pogled te sudac nije u stanju donijeti odluku;

 • ako dođe do bilo kakve nepredvidljive ili slučajne okolnosti.

 

LOPTICA IZVAN IGRE - ONO ŠTO JEDNOSTAVNO NAZIVAMO "AUT"

         Loptica nije u igri kad:

 • pogodi mrežu i ostane zakvačena na njoj ili obješena o vrh;

 • pogodi mrežu ili stup i počne padati prema površini igrališta sa udaračeve strane mreže;

 • dotakne površinu igrališta;

 • dođe do greške ili smetnje..

 

NEPREKIDNOST IGRE

 • Igra treba biti neprekidna od prvoga servisa do završetka meča, osim u slučajevima dopuštenim stankama

 • Stanke
  - koje ne prelaze 60 sekundi kad prva od strana osvoji 11 bodova u svakome gemu
  - koje ne prelaze 120 sekundi između prvoga i drugoga gema te između drugoga i trećega gema

 • U mečevima koje snima televizija vrhovni sudac može prije meča odlučiti da stanke budu obvezne i utvrđenoga trajanja

 

Linkovi

Kalendar natjecanja

Termini treninga

Kontakti

O nama

ARHIVA

Rođendani  2.6.  ZVONIMIR ĐURKINJAK

  7.6.  JELENA ČOVIĆ

  9.6.  NOA KORMAN

12.6.  ANTONIA MAŠIĆ

15.6.  TONKO MÜCK

16.6.  VANDA ALFIREVIĆ

19.6.  BORNA CAR

19.6.  ARIJELA HERCEG

19.6.  VIKTORIJA HERCEG

23.6.  IGOR ČIMBUR

24.6.  LUKA BAN

Humor