2010./11.

Pet seniorskih prvaka Hrvatske

 

 

 • Zvonimir Đurkinjak
 • Andrea Žvorc 
 • Čimbur / Hoelbling
 • Poznanović / Vlah
 • Đurkinjak / Poznanović

 i dvanaest prvaka u podmladačkim kategorijama

 

 • Inga Sadaić (U11)
 • Doko / Torbarina (U13)
 • Trgovac / Trstenjak (Međimurje) (U13)
 • Drvodelić / Landeka (U15)
 • Galenić / Galjer (Mangan) (U15)
 • Špoljarec / Vlah (U17)
 • Špoljarec / Tucaković (Purger) (U17)
 • Vlah / Kovač (U17)
 • Josip Uglešić (U19)
 • Špoljarec / Tucaković (Purger) (U19)
 • Dragčević / Vlah (U19)
 • Špoljerc / Vlah (U19)

Mješoviti par Đurkinjak / Poznanović osvojili su treće mjesto u konačnom poretku Evropskog kupa.

 

 

PRVENSTVA HRVATSKE 2011.

 Poletarci  
 M  2. DINO IVČEVIĆ
   3. LUKA BAN
 Ž  1. INGA SADAIĆ
   3. DEA LANDEKA
Mlađi kadeti  
M 3. DOMINIK DOKO
Ž 3. LUCIJA TRGOVAC
MM 1. DOKO / TORBARINA
  3. JONKE / BRCKO
ŽŽ 1. TRGOVAC / Trstenjak (Međimurje)
  3. SADAIĆ / KRILETIĆ
Kadeti  
M 2. DAVID LANDEKA
  3. BORNA DRVODELIĆ
Ž 2. KATARINA GALENIĆ
MM 1. DRVODELIĆ / LANDEKA
  3. DOKO / SADAIĆ
  3. JELKIĆ / TIMKO
ŽŽ 2. DRAGČEVIĆ / GALENIĆ
  3. KOVAČ / DRVODELIĆ
1. GALENIĆ / Galjer (Mangan)
  2. LANDEKA / DRAGČEVIĆ
  3. SADAIĆ / KOVAČ
  3. DRVODELIĆ / DRVODELIĆ
Mlađi juniori  
M 2. FILIP ŠPOLJAREC
Ž 2. KATARINA GALENIĆ
  3. LUCIJA VLAH
MM 1. ŠPOLJAREC / Tucaković (Purger)
  2. HAFNER / Kraljić (Max)
ŽŽ 1. VLAH / KOVAČ
  2. DRAGČEVIĆ / GALENIĆ
  3. DRVODELIĆ / KOZAK
1. ŠPOLJAREC / VLAH
  2. DRAGČEVIĆ / Tucaković (Purger)
  3. GALENIĆ / Galjer (Mangan)
Juniori  
M 1. JOSIP UGLEŠIĆ
  3. FILIP ŠPOLJAREC
Ž 2. KATARINA GALENIĆ
MM 1. ŠPOLJAREC / Tucaković (Purger)
  3. UGLEŠIĆ / ŽITNIK
ŽŽ 1. DRAGČEVIĆ / VLAH
  3. KOVAČ / GALENIĆ
1. ŠPOLJAREC / VLAH
  2. UGLEŠIĆ / DRAGČEVIĆ
  3. ŽITNIK / KOVAČ
Seniori  
M 1. ZVONIMIR ĐURKINJAK
  2. JOSIP UGLEŠIĆ
  3. ZVONIMIR HÖLBLING
  3. IGOR ČIMBUR
Ž 1. ANDREA ŽVORC
  2. STAŠA POZNANOVIĆ
  3. LUCIJA VLAH
MM 1. ČIMBUR / HÖLBLING
  2. ĐURKINJAK / UGLEŠIĆ
  3. ŠPOLJAREC / Tucaković (Purger)
ŽŽ 1. POZNANOVIĆ / VLAH
  2. ČIČA / GALENIĆ
  3. ŽVORC / DRAGČEVIĆ
1. ĐURKINJAK / POZNANOVIĆ
  2. ČIMBUR / ČIČA
  3. HÖLBLING / DRAGČEVIĆ
  3. ŠPOLJAREC / VLAH

 

2009./10.

Pet seniorskih prvaka Hrvatske

 
 • Zvonimir Đurkinjak
 • Andrea Žvorc 
 • Čimbur / Hölbling
 • Čiča / Poznanović
 • Đurkinjak / Poznanović

i devet prvaka u podmladačkim kategorijama

 
 • Petra Rukavina (U11)
 • Katarina Galenić (U13)
 • Drvodelić / Galjer (Mangan) (U13)
 • Galenić / Kozak (U13)
 • Dragčević / Vlah (U17)
 • Josip Uglešić (U19)
 • Lucija Vlah (U19)
 • Drmić / Vlah (U19)
 • Denžić / Vlah (U19)
Muški par Đurkinjak / Hölbling osvojili su četvrto mjesto u konačnom poretku Evropskog kupa.

Mješoviti par Đurkinjak / Poznanović osvojili su četvrto mjesto u konačnom poretku Evropskog kupa.

 
 PRVENSTVA HRVATSKE 2010.
 Poletarci  
 M  3. DINO IVČEVIĆ
 Ž  1. PETRA RUKAVINA
   3. INGA SADAIĆ
   3. LUCIJA TRGOVAC
Mlađi kadeti  
M 2. BORNA DRVODELIĆ
Ž 1. KATARINA GALENIĆ
  2. IVONA KOZAK
  3. DORA DRVODELIĆ
MM 1. DRVODELIĆ / Galjer (Mangan)
  3. DOKO / JONKE
ŽŽ 1. GALENIĆ / KOZAK
  2. DRVODELIĆ / BOŽIĆ
Kadeti  
M 3. DAVID LANDEKA
Ž 2. KATARINA GALENIĆ
  3. DORA DRAGČEVIĆ
MM 3. DRVODELIĆ / LANDEKA
ŽŽ 2. DRAGČEVIĆ / KOVAČ
  3. GALENIĆ / KOZAK
3. LANDEKA / DRAGČEVIĆ
Mlađi juniori  
M 3. DORIAN ŽITNIK
MM 2. ŠPOLJAREC / Hranilović (Međimurje)
  3. HAFNER / ŽITNIK
ŽŽ 1. VLAH / DRAGČEVIĆ
1. ŠPOLJAREC / VLAH
  3. ŽITNIK / DRAGČEVIĆ
Juniori  
M 1. JOSIP UGLEŠIĆ
  3. JURAJ DENŽIĆ
Ž 1. LUCIJA VLAH
  3. ŽELJKA DRMIĆ
MM 3. DENŽIĆ / ŠPOLJAREC
  3. UGLEŠIĆ / ŽITNIK
ŽŽ 1. DRMIĆ / VLAH
  2. MUCKO / KNEŽEVIĆ
1. DENŽIĆ / VLAH
  2. UGLEŠIĆ / KNEŽEVIĆ
Seniori  
M 1. ZVONIMIR ĐURKINJAK
  2. LUKA ZDENJAK
  3. ZVONIMIR HÖLBLING
Ž 1. ANDREA ŽVORC
  3. STAŠA POZNANOVIĆ
MM 1. ČIMBUR / HÖLBLING
  2. ĐURKINJAK / DENŽIĆ
  3. ZDENJAK / UGLEŠIĆ
ŽŽ 1. POZNANOVIĆ / VLAH
  2. ČIČA / GALENIĆ
  3. ŽVORC / DRAGČEVIĆ
1. ĐURKINJAK / POZNANOVIĆ
  2. ČIMBUR / ČIČA
  3. HÖLBLING / DRAGČEVIĆ
  3. ŠPOLJAREC / VLAH

2008./09.

Pet seniorskih prvaka Hrvatske

 
 • Zvonimir Đurkinjak
 • Andrea Žvorc 
 • Čimbur / Hölbling
 • Čiča / Žvorc
 • Čimbur / Čiča

i devet prvaka u podmladačkim kategorijama

 
 • Drvodelić Borna (U13)
 • Dragčević / Vlah (U15)
 • Josip Uglešić (U17)
 • Uglešić / Žitnik (U17)
 • Knežević / Vlah (U17)
 • Uglešić / Vlah (U17)
 • Josip Uglešić (U19)
 • Majstorović / Vlah (U19)
 • Denžić / Vlah (U19)
 PRVENSTVA HRVATSKE 2009.
Mlađi kadeti
M 1. BORNA DRVODELIĆ
  3. DAVID LANDEKA
Ž 3. DORA DRAGČEVIĆ
  3. KATARINA GALENIĆ
MM 2. DRVODELIĆ / LANDEKA
  3. JELKIĆ / TIMKO
ŽŽ 2. DRAGČEVIĆ / GALENIĆ
  3. DRVODELIĆ / KOVAČ
Kadeti
M 3. ŠPOLJAREC
Ž 3. DRAGČEVIĆ
MM 3. ŠPOLJAREC / BELLA
ŽŽ 1. DRAGČEVIĆ / VLAH
2. ŠPOLJAREC / VLAH
Mlađi juniori
M 1. JOSIP UGLEŠIĆ
  3. DORIAN ŽITNIK
Ž 3. MAJA KNEŽEVIĆ
MM 1. UGLEŠIĆ / ŽITNIK
ŽŽ 1. KNEŽEVIĆ / VLAH
1. UGLEŠIĆ / VLAH
  3. ŽITNIK / KNEŽEVIĆ
Juniori
M 1. JOSIP UGLEŠIĆ
  2. JURAJ DENŽIĆ
Ž 2. IVA MAJSTOROVIĆ
MM 2. DENŽIĆ / UGLEŠIĆ
ŽŽ 1. MAJSTOROVIĆ / VLAH
  3. KNEŽEVIĆ / MUCKO
1. DENŽIĆ / VLAH
  2. Vlahek (Međimurje) / MAJSTOROVIĆ
Seniori
M 1. ZVONIMIR ĐURKINJAK
  2. LUKA ZDENJAK
  3. ZVONIMIR HÖLBLING
Ž 1. ANDREA ŽVORC
  3. STAŠA POZNANOVIĆ
MM 1. ČIMBUR / HÖLBLING
  2. ĐURKINJAK / ZDENJAK
ŽŽ 1. ČIČA / ŽVORC
  3. MAJSTOROVIĆ / POZNANOVIĆ
  3. MUCKO / VLAH
1. ČIMBUR / ČIČA
  2. HÖLBLING / ŽVORC
  3. ĐURKINJAK / POZNANOVIĆ

2007/08.

Četiri seniorska prvaka Hrvatske

 • Luka Zdenjak 
 • Đurkinjak / Zdenjak
 • Čiča / Poznanović
 • Đurkinjak / Poznanović

 i jedanaest prvaka u podmladačkim kategorijama

 • Benčić / Bella (U-13)
 • Žitnik/  Hranilović (Međimurje) (U-15)
 • Miletić / Vlah (U-15)
 • Žitnik / Vlah (U-15)
 • Uglešić / Žitnik (U-17)
 • Mucko / Vlah (U-17)
 • Denžić / Vlah (U-17)
 • Igor Čimbur (U-19)
 • Čimbur / Uglešić (U-19)
 • Mucko / Majstorović (U-19)
 • Čimbur / Majstorović (U-19)

Muški par Čimbur / Holbling osvojili su drugo mjesto u konačnom poretku Evropskog juniorskog kupa.

PRVENSTVA HRVATSKE 2008.
 Poletarci  
 M  2. BORNA DRVODELIĆ
   3. MIHAEL ZORIĆ
 Ž  3. DORA DRVODELIĆ
Mlađi kadeti  
M 2. LUKA BENČIĆ
3. ZVONIMIR BELLA
MM 1. LUKA BENČIĆ / ZVONIMIR BELLA
ŽŽ 2. DORA DRAGČEVIĆ / HELENA KOVAČ
Kadeti  
M 2. DORIAN ŽITNIK
Ž
 
2. LUCIJA VLAH
MM
1. DORIAN ŽITNIK / Hranilović (Međimurje)
3. FILIP ŠPOLJAREC / IVAN PULKO
3. ZVONIMIR BELLA / LUKA BENČIĆ
ŽŽ 1. EJLA MILETIĆ / LUCIJA VLAH
1. DORIAN ŽITNIK / LUCIJA VLAH
2. Hranilović / EJLA MILETIĆ
Mlađi juniori  
M 2. JOSIP UGLEŠIĆ
Ž
 
2. LUCIJA VLAH
3. MAJA KNEŽEVIĆ
MM 1. JOSIP UGLEŠIĆ / DORIAN ŽITNIK
2. JURAJ DENŽIĆ / Vlahek (Međimurje)
ŽŽ 1. IVANA MUCKO / LUCIJA VLAH
3. MAJA KNEŽEVIĆ / EJLA MILETIĆ
Juniori  
M 1. IGOR ČIMBUR
3. JURAJ DENŽIĆ
Ž 2. IVA MAJSTOROVIĆ
MM 1. IGOR ČIMBUR / JOSIP UGLEŠIĆ
3. JURAJ DENŽIĆ / FILIP ŠPOLJARAC
ŽŽ 1. IVANA MUCKO / IVA MAJSTOROVIĆ
1. IGOR ČIMBUR / IVA MAJSTOROVIĆ
2. JURAJ DENŽIĆ / IVANA MUCKO
Seniori  
M
1 LUKA ZDENJAK
3. ZVONIMIR ĐURKINJAK
3. ZVONIMIR HOLBLING
Ž
3. STAŠA POZNANOVIĆ
3. MATEA ČIČA
ŽŽ 1. MATEA ČIČA / POZNANOVIĆ STAŠA
3. IVA MAJSTOROVIĆ / ANDREA ŽVORC
3. IVANA MUCKO / LUCIJA VLAH
1. ZVONIMIR ĐURKINJAK / STAŠA POZNANOVIĆ
2. IGOR ČIMBUR / MATEA ČIČA
3. LUKA ZDENJAK / ANDREA ŽVORC
 
 
Evropski juniorski krug 2007/08.
   
M

 4. ZVONIMIR HOLBLING
 8. IGOR ČIMBUR

MM

 2. ČIMBUR IGOR / HOLBLING ZVONIMIR

ŽŽ

 4. MAJSTOROVIĆ IVA

2006/07.

Četiri seniorska prvaka Hrvatske

 • Zvonimir Đurkinjak
 • Andrea Žvorc
 • Đurkinjak / zdenjak
 • Đurkinjak / Poznanović

 i sedam prvaka u podmladačkim kategorijama

 • Dragčević / Vlah (U-13)
 • Knežević / Drmić (Max) (U-15)
 • Đurkinjak Zvonimir (U-19)
 • Staša Poznanović (U-19)
 • Poznanović / Majstorović (U-19)
 • Đurkinjak / Majstorović (U-19)
 • Đurkinjak / Poznanović (U-19)

Mješoviti par Đurkinjak Zvonimir - Poznanović Staša osvojili su prvo mjesto u konačnom poretku Evropskog juniorskog kupa.

 

PRVENSTVA HRVATSKE 2007.

 Poletarci  
 M
2. ŽELJKO VUČKOVIĆ
3. MIHAEL ZORIĆ
3. BORNA DRVODELIĆ
 Ž  3. DORA DRAGČEVIĆ
Mlađi kadeti  
Ž

 2. VLAH LUCIJA
 3. DRAGČEVIĆ DORA

MM  2. ŠPOLJAREC FILIP / VUČKOVIĆ ALAN
ŽŽ

 1. DRAGČEVIĆ DORA / VLAH LUCIJA

Kadeti  
Ž

 3. MAJA KNEŽEVIĆ

MM

 2. UGLEŠIĆ JOSIP / ŽITNIK DORIAN

ŽŽ

 1. KNEŽEVIĆ MAJA/Drmić (Max)
 3. ANTOLIĆ MIA/ BRANDT MATEA
 3. MILETIĆ EJLA / VLAH LUCIJA

MŽ

 3. UGLEŠIĆ JOSIP / ANTOLIĆ MIA
 3. ŽITNIK DORIAN / KNEŽEVIĆ MAJA

Mlađi juniori  
Ž    2. MAJSTOROVIĆ IVA
MM

 2. ZDENJAK LEO / UGLEŠIĆ JOSIP
 3. DENŽIĆ JURA / Đurđević (Ružmarinka)

ŽŽ

 2. ANTOLIĆ MIA / IVA MAJSTOROVIĆ
 2. KNEŽEVIĆ MAJA / MUCKO IVANA

MŽ

 3. ZDENJAK LEO / MAJSTOROVIĆ IVA

Juniori  
M

 1. ZVONIMIR ĐURKINJAK
 2. HOLBLING ZVONIMIR
 3. ČIMBUR IGOR

Ž

 1. STAŠA POZNANOVIĆ
 3. MAJSTOROVIĆ IVA
 3. MUCKO IVANA

MM

 1. ZVONIMIR ĐURKINJAK/MAJSTOROVIĆ JASMIN
 2. ČIMBUR IGOR/HOLBLING ZVONIMIR

ŽŽ

 1. POZNANOVIĆ STAŠA/MAJSTOROVIĆ IVA
 3. MUCKO IVANA / Pirner (Purger)

MŽ

 1. ĐURKINJAK ZVONIMIR/POZNANOVIĆ STAŠA
 3. HOLBLING ZVONIMIR/MAJSTOROVIĆ IVA

Seniori  
M

 1. ĐURKINJAK ZVONIMIR
 2. ZDENJAK LUKA

Ž  1. ŽVORC ANDREA
 3. POZNANOVIĆ STAŠA
MM

 1. ĐURKINJAK ZVONIMIR / ZDENJAK LUKA
 2. ČIMBUR IGOR / HOLBLING ZVONIMIR

ŽŽ

 2. ŽVORC ANDREA / POZNANOVIĆ STAŠA

MŽ

 1. ĐURKINJAK ZVONIMIR/ POZNANOVIĆ STAŠA

 

Hrvatski kup 2006/07.
Mlađi kadeti  
M

 4. ŠPOLJAREC FILIP

Ž
 

 6. VLAH LUCIJA

MM

 3. ŠPOLJAREC FILIP / BENČIĆ LUKA

ŽŽ

 5. VLAH LUCIJA / DRAGČEVIĆ DORA

Kadeti  
M

 2. ŽITNIK DORIAN
 3. UGLEŠIĆ JOSIP

Ž

 5. KNEŽEVIĆ MAJA
 5. VLAH LUCIJA
 7. MILETIĆ EJLA

MM

 2. ŽITNIK DORIAN / UGLEŠIĆ JOSIP

ŽŽ

 5. VLAH LUCIJA / MILETIĆ EJLA

Mlađi juniori  
M

 7. UGLEŠIĆ JOSIP

Ž

 5. MUCKO IVANA

MM

 2. UGLEŠIĆ JOSIP / ZDENJAK LEO

ŽŽ

 5. KNEŽEVIĆ MAJA / IVANA MUCKO

Seniori  
M

 1. ČIMBUR IGOR

Ž

 1. ŽVORC ANDREA

 

Evropski juniorski krug 2006/07.
   
M

 2. ĐURKINJAK ZVONIMIR
21. ČIMBUR IGOR
25. HOLBLING ZVONIMIR

Ž

10. POZNANOVIĆ STAŠA

MM

 4. ČIMBUR IGOR / HOLBLING ZVONIMIR

ŽŽ

 3. POZNANOVIĆ STAŠA / MAJSTOROVIĆ IVA

MŽ

 1. ĐURKINJAK ZVONIMIR / POZNANOVIĆ  STAŠA

2005/06.

Četiri seniorska prvaka Hrvatske

 • Andrea Žvorc
 • Đurkinjak / Zdenjak
 • Žvorc / Poznanović
 • Đurkinjak / Poznanović

 i osam prvaka u podmladačkim kategorijama

 • Jura Denžić / Đurđević (Ružmarinka) (U-15)
 • Igor Čimbur (U-17)
 • Čimbur / Holbling (U-17)
 • Holbling / Antolić (U-17)
 • Đurkinjak Zvonimir (U-19)
 • Poznanović / Majstorović (U-19)
 • Đurkinjak / Zdenjak (U-19)
 • Đurkinjak / Poznanović (U-19)

Muški par Đurkinjak Zvonimir - Zdenjak Luka, i Đurkinjak u pojedinačnoj konkurenciji osvojili su prvo mjesto u konačnom poretku Evropskog juniorskog kupa.

PRVENSTVA HRVATSKE 2006.

Mlađi kadeti  
M

 3. ŽITNIK DORIAN

Ž

 2. ALITI NITA

MM  3. ŠPOLJAREC FILIP / ŽITNIK DORIAN
ŽŽ

 2. ALITI NITA / VLAH LUCIJA

Kadeti  
Ž

 3. BOBINAC IVANA

MM

 1. JURAJ DENŽIĆ/Đurđević (Ružmarinka)
 3. UGLEŠIĆ JOSIP/ŽITNIK DORIAN

ŽŽ

 2. ANTOLIĆ MIA/KNEŽEVIĆ MAJA
 3. BOBINAC IVANA/MUCKO IVANA

MŽ

 2. DENŽIĆ JURAJ/ANTOLIĆ MIA

Mlađi juniori  
M  1. IGOR ČIMBUR
 2. ZVONIMIR HOLBLING
 3. ZDENJAK LEO
Ž
 
 3. MAJSTOROVIĆ IVA
 3. BRANDT PETRA
MM

 1. ČIMBUR IGOR / HOLBLING ZVONIMIR
 3. ZDENJAK LEO / Ostojić (Dubrovnik)

ŽŽ

 2. MATEA ANTOLIĆ/PETRA BRANDT
 3. MAJSTOROVIĆ IVA /MUCKO IVANA

MŽ

 1. HOLBLING ZVONIMIR/ANTOLIĆ MATEA
 3. ZDENJAKLEO/MAJSTOROVIĆ IVA

Juniori  
M

 1. ZVONIMIR ĐURKINJAK
 2. LUKA ZDENJAK
 3. ČIMBUR IGOR
 3. HOLBLING ZVONIMIR

Ž

 2. STAŠA POZNANOVIĆ
 3. BRANDT PETRA

MM

 1. ZVONIMIR ĐURKINJAK/LUKA ZDENJAK
 2. ČIMBUR IGOR/HOLBLING ZVONIMIR

ŽŽ
 1. POZNANOVIĆ STAŠA/MAJSTOROVIĆ IVA
 3. MATEA ANTOLIĆ/PETRA BRANDT
MŽ

 1. ĐURKINJAK ZVONIMIR/POZNANOVIĆ STAŠA
 2. HOLBLING ZVONIMIR/ANTOLIĆ MATEA
 3. ZDENJAK LUKA/MAJSTOROVIĆ IVA

Seniori  
M

 3. ČIMBUR IGOR

Ž  1. ŽVORC ANDREA
 3. POZNANOVIĆ STAŠA
MM

 1. ĐURKINJAK ZVONIMIR / ZDENJAK LUKA
 2. ČIMBUR IGOR / HOLBLING ZVONIMIR

ŽŽ

 1. ŽVORC ANDREA / POZNANOVIĆ STAŠA
 3. ANTOLIĆ MATEA / BRANDT PETRA
 3. MAJSTOROVIĆ IVA / Ivanković (Zagreb)

MŽ

 1. ĐURKINJAK ZVONIMIR/ POZNANOVIĆ STAŠA
 2. HOLBLING ZVONIMIR / ANTOLIĆ MATEA
 3. MAJSTOROVIĆ JASMIN / MAJSTOROVIĆ IVA

 

Hrvatski kup 2005/06.
Mlađi kadeti  
M

 3. ŽITNIK DORIAN
10. ŠPOLJAREC FILIP

Ž
 

 4. ALITI NITA
 6. VLAH LUCIJA

MM

 3. ŠPOLJAREC FILIP / ŽITNIK DORIAN

ŽŽ

 2. ALITI NITA / VLAH LUCIJA

Kadeti  
M

 4. DENŽIĆ JURAJ
 8. UGLEŠIĆ JOSIP
10. ŽITNIK DORIAN

Ž

 4. BOBINAC IVANA
 5. KNEŽEVIĆ MAJA
 7. MUCKO IVANA

MM

 3. UGLEŠIĆ JOSIP / ŽITNIK DORIAN

ŽŽ

 2. BOBINAC IVANA / MUCKO IVANA
 5. KNEŽEVIĆ MAJA / ANTOLIĆ MIA
 8. ALITI NITA / VLAH LUCIJA

Mlađi juniori  
M

 1. ČIMBUR IGOR
 3. HOLBLING ZVONIMIR
 4. ZDENJAK LEO

Ž

 2. MAJSTOROVIĆ IVA
 3. BRANDT PETRA
 5. ANTOLIĆ MATEA
 8. ANTOLIĆ MIA

MM

 1. ČIMBUR IGOR/ HOLBLING ZVONIMIR
 4. ZDENJAK LEO / Ostojić (Dubrovnik)
 7. DENŽIĆ JURAJ / UGLEŠIĆ JOSIP

ŽŽ

 1. ANTOLIĆ MATEA/BRANDT PETRA
 2. BOBINAC IVANA / MUCKO IVANA
 4. ANTOLIĆ MIA / BRANDT MATEA

Seniori  
M

 2. ZVONIMIR ĐURKINJAK
 4. LUKA ZDENJAK
 8. MAJSTOROVIĆ JASMIN
 9. HOLBLING ZVONIMIR

Ž

 1. ŽVORC ANDREA
 2. STAŠA POZNANOVIĆ
 6. IVA MAJSTOROVIĆ

MM

 1. ĐURKINJAK ZVONIMIR/ZDENJAK LUKA

ŽŽ

 2. MAJSTOROVIĆ IVA /POZNANOVIĆ STAŠA
 3. ANTOLIĆ MATEA/BRANDT PETRA

MŽ

 2. ĐURKINJAK ZVONIMIR/POZNANOVIĆ STAŠA
 8. MAJSTOROVIĆ JASMIN /ANTOLIĆ MATEA

 

Evropski juniorski krug 2005/06.
   
M

 1. ĐURKINJAK ZVONIMIR
 2. ZDENJAK LUKA
11. HOLBLING ZVONIMIR
12. ČIMBUR IGOR

Ž

 7. POZNANOVIĆ STAŠA
18. ANTOLIĆ MATEA
25. MAJSTOROVIĆ IVA

MM

 1. ĐURKINJAK ZVONIMIR / ZDENJAK LUKA
 9. ČIMBUR IGOR / HOLBLING ZVONIMIR

ŽŽ

 3. POZNANOVIĆ STAŠA / MAJSTOROVIĆ IVA

MŽ

 2. ĐURKINJAK ZVONIMIR / POZNANOVIĆ  STAŠA

2004/05.

Dva seniorska prvaka Hrvatske

 • Andrea Žvorc
 • Đurkinjak / Žvorc

 i deset prvaka u podmladačkim kategorijama

 • Antolić / Brandt (U-13)
 • Zdenjak / Ostojić (Dubrovnik) (U-15)
 • Đurkinjak Zvonimir (U-17)
 • Staša Poznanović (U-17)
 • Čimbur / Holbling (U-17) 
 • Poznanović / Majstorović (U-17)
 • Đurkinjak / Poznanović (U-17)
 • Zvonimir Đurkinjak (U-19)
 • Đurkinjak / Zdenjak (U-19)
 • Poznanović / Žvorc (U-19)

U konačnom poretku Evropskog juniorskog kupa 6. mjesto za muški par Đurkinjak / Zdenjak.

PRVENSTVA HRVATSKE 2005. 

Mlađi kadeti  
Ž
 

 3. ANTOLIĆ MIA
 3. KNEŽEVIĆ MAJA

MM  3. UGLEŠIĆ JOSIP / ŽITNIK DORIAN
ŽŽ

 1. ANTOLIĆ MIA/BRANDT MATEA
 2. KNEŽEVIĆ MAJA / Skorup ( Purger)
 3. ALITI NITA / NALETILIĆ ANDREA

Kadeti  
M

 3. ZDENJAK LEO

Ž

 3. IVA MAJSTOROVIĆ

MM

 1. LEO ZDENJAK/Ostojić (Dubrovnik)
 3. DENŽIĆ JURA/PAJALIĆ FRAN

ŽŽ

 1. MAJSTOROVIĆ IVA/Vico (Dubrovnik)
 3. ANTOLIĆ MIA/ Vico (Dubrovnik)

MŽ

 2. ZDENJAK LEO/IVA MAJSTOROVIĆ
 3. PAJALIĆ FRAN/ANTOLIĆ MIA

Mlađi juniori  
M  1. ZVONIMIR ĐURKINJAK
 3. IGOR ČIMBUR
 3. ZVONIMIR HOLBLING
Ž
 
 1. STAŠA POZNANOVIĆ
 3. ANTOLIĆ MATEA
 3. BRANDT PETRA
MM

 1. ČIMBUR IGOR / HOLBLING ZVONIMIR
 2. ZVONIMIR ĐURKINJAK/MAJSTOROVIĆ JASMIN
 3. ZDENJAK LEO / Ostojić (Dubrovnik)

ŽŽ

 1. STAŠA POZNANOVIĆ/IVA MAJSTOROVIĆ
 2. MATEA ANTOLIĆ/PETRA BRANDT

MŽ

 1. ĐURKINJAK ZVONIMIR/POZNANOVIĆ STAŠA
 2. HOLBLING ZVONIMIR/ANTOLIĆ MATEA
 3. MAJSTOROVIĆ JASMIN/ Arnautović (Rijeka)

Juniori  
M

 1. ZVONIMIR ĐURKINJAK
 2. LUKA ZDENJAK

Ž

 2. ANDREA ŽVORC
 3. STAŠA POZNANOVIĆ

MM

 1. ZVONIMIR ĐURKINJAK/LUKA ZDENJAK

ŽŽ

 1. POZNANOVIĆ STAŠA/ŽVORC ANDREA
 2. MATEA ANTOLIĆ/PETRA BRANDT
 3. MAJSTOROVIĆ IVA / Vico (Dubrovnik)

MŽ

 2. ĐURKINJAK ZVONIMIR/ŽVORC ANDREA
 3. ZDENJAK LUKA/POZNANOVIĆ STAŠA
 3. HOLBLING ZVONIMIR/ANTOLIĆ MATEA

Seniori  
M

 2. ZDENJAK LUKA
 3. ĐURKINJAK ZVONIMIR

Ž  1. ŽVORC ANDREA
 2. MAJSTOROVIĆ IVA
MM

 2. ĐURKINJAK ZVONIMIR/ZDENJAK LUKA

ŽŽ

 1 ŽVORC ANDREA /MAJSTOROVIĆ IVA.
 2. ANTOLIĆ MATEA/BRANDT PETRA

MŽ

 1. ĐURKINJAK ZVONIMIR/ ŽVORC ANDREA
 2. ZDENJAK LUKA / MAJSTOROVIĆ IVA

 

Sezona 2004/2005. - HRVATSKA BADMINTONSKA LIGA
Mlađi kadeti  
M

 5. JOSIP UGLEŠIĆ

Ž
 

 2. MIA ANTOLIĆ
 3. MAJA KNEŽEVIĆ
 7. ALITI NITA
 8. ANDREA NALETILIĆ

MM

 2. UGLEŠIĆ JOSIP/POLAK ROBERT
 2. HERCEG IVAN/ŽITNIK DORIAN
 7. PAJALIĆ TVRTKO/JANDRIĆ NIKOLA

ŽŽ

 1. ANTOLIĆ MIA / BRANDT MATEA
 3. ALITI/NALETILIĆ
 4. KNEŽEVIĆ / Skorup (Purger)

kadeti  
M

 2. ZDENJAK LEO

Ž

 1. MAJSTOROVIĆ IVA

MM

 1. ZDENJAK LEO/ Ostojić (Dubrovnik)

ŽŽ

 1. MAJSTOROVIĆ IVA /Vico (Dubrovnik)
 4. MUCKO IVANA / KNEŽEVIĆ MAJA
 6. ANTOLIĆ MIA/BRANDT MATEA
 8. BOBINAC IVANA/BOBINAC JELENA

Mlađi juniori  
M

 1. HOLBLING ZVONIMIR
 2. ČIMBUR IGOR
 5. ZDENJAK LEO
 8. MAJSTOROVIĆ JASMIN

Ž

 1. POZNANOVIĆ STAŠA
 4. ANTOLIĆ MATEA
 5. MAJSTOROVIĆ IVA
 7. BRANDT PETRA

MM

 1. ČIMBUR IGOR/ HOLBLING ZVONIMIR
 3. ZDENJAK LEO / Ostojić (Dubrovnik)
 4. MAJSTOROVIĆ JASMIN/Brezina (Purger)

ŽŽ

 1. POZNANOVIĆ STAŠA /MAJSTOROVIĆ IVA
 2. ANTOLIĆ MATEA/BRANDT PETRA
 8. BOBINAC IVANA/BOBINAC JELENA

Seniori  
M

 1. LUKA ZDENJAK
 3. ZVONIMIR ĐURKINJAK

Ž

 2. STAŠA POZNANOVIĆ
 3. IVA MAJSTOROVIĆ

MM

 1. ĐURKINJAK ZVONIMIR/ZDENJAK LUKA
 4. HOLBLING ZVONIMIR /ČIMBUR IGOR
 6. ĐURKINJAK ZVONIMIR /MAJSTOROVIĆ  JASMIN

ŽŽ

 2. MAJSTOROVIĆ IVA /POZNANOVIĆ STAŠA
 2. ANTOLIĆ MATEA/BRANDT PETRA

MŽ

 2. ĐURKINJAK ZVONIMIR/POZNANOVIĆ STAŠA
 4. HOLBLING ZVONIMIR /ANTOLIĆ MATEA
 7. ČIMBUR IGOR /BRANDT PETRA
 8. MAJSTOROVIĆ JASMIN / MAJSTOROVIĆ IVA

 

Evropski juniorski krug 2004/2005.
   
M

 9. ĐURKINJAK ZVONIMIR
16. ZDENJAK LUKA

Ž

22. POZNANOVIĆ STAŠA

MM

 6. ĐURKINJAK ZVONIMIR / ZDENJAK LUKA

ŽŽ

10. POZNANOVIĆ STAŠA

2003/04.

Seniorski prvaci Hrvatske

 • Zvonimir Đurkinjak / Zdenjak Luka

 i dvanaest prvaka u podmladačkim kategorijama

 • Igor Čimbur (U-15)
 • Holbling / Morić (U-15)
 • Antolić / Brandt (U-15)
 • Holbling / Antolić (U-15)
 • Zvonimir Đurkinjak (U-17)
 • Staša Poznanović (U-17)
 • Đurkinjak /Zdenjak (U-17)
 • Poznanović / Majstorović (U-17)
 • Đurkinjak / Poznanović (U-17)
 • Zvonimir Đurkinjak (U-19)
 • Andrea Žvorc (U-19)
 • Đurkinjak / Zdenjak) (U-19)

 

Sezona 2003/2004. - PRVENSTVO HRVATSKE
Mlađi kadeti  
M

 3. FRAN PAJALIĆ
 3. JURA DENŽIĆ

Ž
 

 3. ANTOLIĆ MIA
 3. BOBINAC IVANA

MM  3. FRAN PAJALIĆ/JURAJ DENŽIĆ
ŽŽ

 2. ANTOLIĆ MIA/BOBINAC IVANA
 3. MATEA BRANDT/ŽANA IVUŠIĆ
 3. IVANA MUCKO/MAJA KNEŽEVIĆ

Kadeti  
M

 1. IGOR ČIMBUR
 2. ZVONIMIR HOLBLING

Ž
 

 3. PETRA BRANDT
 3. IVA MAJSTOROVIĆ

MM

 1. HOLBLING ZVONIMIR/MORIĆ ROMANO
 2. IGOR ČIMBUR/PAVAO JEŽIĆ
 3. LEO ZDENJAK/Ptiček (Stella)

ŽŽ

 1. MATEA ANTOLIĆ/PETRA BRANDT
 2. MAJSTOROVIĆ IVA/PAJALIĆ TENA

MŽ

 1. ZVONIMIR HOELBLING/MATEA ANTOLIĆ
 2. IGOR ČIMBUR/PETRA BRANDT
 3. PAVAO JEŽIĆ/IVA MAJSTOROVIĆ

Mlađi juniori  
M  1. ZVONIMIR ĐURKINJAK
 2. LUKA ZDENJAK
 3. IGOR ČIMBUR
 3. ZVONIMIR HOLBLING
Ž
 
 1. STAŠA POZNANOVIĆ
 3. ANTOLIĆ MATEA
MM

 1. ZVONIMIR ĐURKINJAK/LUKA ZDENJAK
 2. IGOR ČIMBUR/PAVAO JEŽIĆ
 3. HOLBLING ZVONIMIR/MORIĆ ROMANO
 3. MAJSTOROVIĆ JASMIN/Brezina (Purger)

ŽŽ

 1. STAŠA POZNANOVIĆ/IVA MAJSTOROVIĆ
 2. MATEA ANTOLIĆ/PETRA BRANDT

MŽ

 1. ĐURKINJAK/POZNANOVIĆ
 2. HOLBLING/ANTOLIĆ
 3. ZDENJAK/MAJSTOROVIĆ
 3. ČIMBUR/BRANDT

Juniori  
M

 1. ZVONIMIR ĐURKINJAK
 3. LUKA ZDENJAK

Ž

 1. ANDREA ŽVORC

MM

 1. ZVONIMIR ĐURKINJAK/LUKA ZDENJAK
 3. MAJSTOROVIĆ/Brezina (Purger)

ŽŽ

 2. ŽVORC ANDREA/Šavor (Purger)
 3. MATEA ANTOLIĆ/PETRA BRANDT

MŽ

 2. ZDENJAK LUKA/ŽVORC ANDREA
 3. ZVONIMIR ĐURKINJAK/Čiča (Ružmarinka)

Seniori  
Ž  3. POZNANOVIĆ STAŠA
MM

 1. ĐURKINJAK/ZDENJAK

ŽŽ

 2. POZNANOVIĆ STAŠA/Mešić (Ružmarinka)
 3. ANTOLIĆ MATEA/BRANDT PETRA

MŽ

 3. ĐURKINJAK/POZNANOVIĆ

 

Sezona 2003/2004. - HRVATSKA BADMINTONSKA LIGA
Mlađi kadeti  
M

 3. FRAN PAJALIĆ
 4. JURAJ DENŽIĆ
 5. TVRTKO PAJALIĆ
 6. JOSIP UGLEŠIĆ

Ž
 

 2. IVANA BOBINAC
 3. ŽANA IVUŠIĆ
 4. MIA ANTOLIĆ
 5. IVANA MUCKO
 6. ANDREA NALETILIĆ
 7. MAJA KNEŽEVIĆ
 9. MATEA BRANDT

MM

 2. DENŽIĆ JURAJ/PAJALIĆ FRAN
 3. UGLEŠIĆ/PAJALIĆ
 5. UGLEŠIĆ/Đilović (Libertina)
 7. HERCEG/ŽITNIK
 9. JANDRIĆ/POLAK

ŽŽ

 1. BOBINAC IVANA/IVUŠIĆ ŽANA
 2. MUCKO IVANA/KNEŽEVIĆ
 3. ALITI/NALETILIĆ
 5. BOBINAC/ANTOLIĆ
 6. ANTOLIĆ/BRANDT
 7. IVUŠIĆ/BRANDT

kadeti  
M

 1. čimbur igor
 2. holbling zvonimir
 5. PAVAO JEŽIĆ
 8. ROMANO MORIĆ

Ž
 

 1. antolić matea
 1. brandt petra
 4. majstorović iva
 5. TENA PAJALIĆ

MM

 2. ČIMBUR IGOR/JEŽIĆ PAVAO
 4. HOLBLING ZVONIMIR/MORIĆ ROMANO
 7. HOLBLING ZVONIMIR/ZDENJAK LEO

ŽŽ

 1. ANTOLIĆ MATEA/BRANDT PETRA
 2. MAJSTOROVIĆ IVA/PAJALIĆ TENA
 4. ANTOLIĆ MIA/IVUŠIĆ ŽANA
 6. BOBINAC IVANA/BOBINAC JELENA
 7. BOBINAC IVANA/ANTOLIĆ MIA

Seniori  
M

 2. ZVONIMIR ĐURKINJAK
 4. LUKA ZDENJAK

Ž

 4. STAŠA POZNANOVIĆ
 6. PETRA BRANDT
 7. IVA MAJSTOROVIĆ
 8. MATEA ANTOLIĆ

MM

 4. ĐURKINJAK ZVONIMIR/ZDENJAK LUKA

ŽŽ

 2. ŽVORC/POZNANOVIĆ
 3. ANTOLIĆ MATEA/BRANDT PETRA
 8. MAJSTOROVIĆ IVA/PAJALIĆ TENA

MŽ

 3. ZDENJAK LUKA/ŽVORC ANDREA
 7. ĐURKINJAK ZVONIMIR/POZNANOVIĆ STAŠA
 7. Ciganović (Purger)/ŽVORC ANDREA

2002/03.

Dva seniorska prvaka Hrvatske

 • Andrea Žvorc
 • Poznanović / Žvorc

 i jedanaest prvaka u podmladačkim kategorijama

 • Stjepan Radić (U-13)
 • Morić / Radić (U-13)
 • Antolić / Majstorović (U-13)
 • Zvonimir Đurkinjak (U-15)
 • Staša poznanović (U-15)
 • Đurkinjak / Čimbur (U-15)
 • Poznanović / Pajalić (U-15)
 • Đurkinjak / Poznanović (U-15)
 • Zvonimir Đurkinjak (U-17)
 • Poznanović / Žvorc (U-17)
 • Zdenjak / Rihtar (Purger)

 

PRVENSTVA HRVATSKE 2003.
Mlađi kadeti  
M 1. STJEPAN RADIĆ
3. LEO ZDENJAK I ROMANO MORIĆ
Ž
 
2. IVA MAJSTOROVIĆ
MM 1. STJEPAN RADIĆ/ROMANO MORIĆ
3. FRAN PAJALIĆ/JURAJ DENŽIĆ
ŽŽ 1. MIA ANTOLIĆ/IVA MAJSTOROVIĆ
3. IVANA BOBINAC/ŽANA IVUŠIĆ
Kadeti  
M 1.ZVONIMIR ĐURKINJAK
2. IGOR ČIMBUR
3. PAVAO JEŽIĆ
Ž
 
1. STAŠA POZNANOVIĆ
2. PETRA BRANDT
3. MATEA ANTOLIĆ
MM 1. ZVONIMIR ĐURKINJAK/IGOR ČIMBUR
2. ZVONIMIR HOELBLING/PAVAO JEŽIĆ
3. JASMIN MAJSTOROVIĆ/LEO ZDENJAK
ŽŽ 1. STAŠA POZNANOVIĆ/TENA PAJALIĆ
2. MATEA ANTOLIĆ/PETRA BRANDT
MŽ 1. ZVONIMIR ĐURKINJAK/STAŠA POZNANOVIĆ
2. STJEPAN RADIĆ/IVA MAJSTOROVIĆ
3. ZVONIMIR HOELBLING/MATEA ANTOLIĆ
3. IGOR ČIMBUR/PETRA BRANDT
Mlađi juniori  
M 1. ZVONIMIR ĐURKINJAK
Ž
 
1. STAŠA POZNANOVIĆ
2. ANDREA ŽVORC
MM 3. ZVONIMIR ĐURKINJAK/LEO ZDENJAK
3. ZVONIMIR HOELBLING/PAVAO JEŽIĆ
ŽŽ 1. STAŠA POZNANOVIĆ/ANDREA ŽVORC
3. MATEA ANTOLIĆ/PETRA BRANDT
Juniori  
M 2. LUKA ZDENJA
3. IGOR ČIMBUR
3. STJEPAN RADIĆ
Ž 3. MATEA ANTOLIĆ
MM 1. LUKA ZDENJAK/Neven Rihtar (Purger)
3. IGOR ČIMBUR/STJEPAN RADIĆ
3. ZVONIMIR HOELBLING/PAVAO JEŽIĆ
ŽŽ 2. MATEA ANTOLIĆ/PETRA BRANDT
MŽ 3. ZVONIMIR ĐURKINJAK/STAŠA POZNANOVIĆ
Seniori  
M 3. ĐURKINJAK ZVONIMIR
Ž 1. ŽVORC ANDREA
3. POZNANOVIĆ STAŠA
ŽŽ 1. POZNANOVIĆ STAŠA/ŽVORC ANDREA
3. ANTOLIĆ MATEA/BRANDT PETRA
3. HADŽIHALILOVIĆ RENATA/MAJSTOROVIĆ IVA
MŽ 3. ZDENJAK LUKA/ŽVORC ANDREA

 

Sezona 2002/2003. - HRVATSKA BADMINTONSKA LIGA
Mlađi kadeti  
M 1. STJEPAN RADIĆ
3. LEO ZDENJAK
4. ROMANO MORIĆ
5. ROBERTO PASARIĆ
7. FRAN PAJALIĆ
Ž
 
1. IVA MAJSTOROVIĆ
4. MIA ANTOLIĆ
5. IVANA BOBINAC
7. IVANA MUCKO
7. JELENA BOBINAC
7. ŽANA IVUŠIĆ
MM

2. DENŽIĆ JURAJ/PAJALIĆ FRAN
4. MORIĆ ROMANO/RADIĆ STJEPAN
4. RADIĆ STJEPAN/ZDENJAK LEO
4. MORIĆ ROMANO/PASARIĆ ROBERTO

ŽŽ

1. ANTOLIĆ MIA/MAJSTOROVIĆ IVA
3. BOBINAC IVANA/IVUŠIĆ ŽANA
4. MUCKO IVANA/BOBINAC JELENA
6. MAJSTOROVIĆ IVA /Petranović Petra (Max)

Mlađi juniori  
M 1. zdenjak luka
2. đurkinjak zvonimir
4. čimbur igor
5. holbling zvonimir
7. jasmin majstorović
Ž
 

1. žvorc andrea
2. poznanović staša
3. antolić matea
4. brandt petra
6. majstorović iva

MM

2. ČIMBUR IGOR/ĐURKINJAK ZVONIMIR
4. JEŽIĆ PAVAO/HOLBLING ZVONIMIR
7. ĐURKINJAK ZVONIMIR/ZDENJAK LUKA
8. MORIĆ ROMANO/RADIĆ STJEPAN

ŽŽ

1. POZNANOVIĆ STAŠA/ŽVORC ANDREA
2. ANTOLIĆ MATEA/BRANDT PETRA
6. MAJSTOROVIĆ IVA/PAJALIĆ TENA

Seniori  
M

5. ZVONIMIR ĐURKINJAK
6. LUKA ZDENJAK

Ž

1. ANDREA ŽVORC
4. STAŠA POZNANOVIĆ
7. RENATA HADŽIHALILOVIĆ

MM

6. ĐURKINJAK ZVONIMIR/ZORIĆ IVAN

ŽŽ

4. HADŽIHALILOVIĆ RENATA/KARAPANDŽA MARIJA
5. ANTOLIĆ MATEA/BRANDT PETRA

MŽ

8. ZORIĆ IVAN/ŽVORC ANDREA

 


Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/virtual/www.bkmedvedgrad.hr/www/_support/class.db.php on line 106

ARHIVA

Rođendani  1.3. MARKO MALARIĆ

  4.3. SARA MRĐA

  4.3. PETAR IVANOVIĆ

  5.3. JAKOV LADAVAC

15.3. TESA TOKIĆ

19.3. EDVIN HADŽIHALILOVIĆ

21.3. SHIORI ARAKI PUCKO

24.3. HRVOJE MAVRIČEK

25.3. IRA MARTINUŠ

29.3. ROKO DUBOVEČAK

Humor