2010./11.

Pet seniorskih prvaka Hrvatske

 

 

 • Zvonimir Đurkinjak
 • Andrea Žvorc 
 • Čimbur / Hoelbling
 • Poznanović / Vlah
 • Đurkinjak / Poznanović

 i dvanaest prvaka u podmladačkim kategorijama

 

 • Inga Sadaić (U11)
 • Doko / Torbarina (U13)
 • Trgovac / Trstenjak (Međimurje) (U13)
 • Drvodelić / Landeka (U15)
 • Galenić / Galjer (Mangan) (U15)
 • Špoljarec / Vlah (U17)
 • Špoljarec / Tucaković (Purger) (U17)
 • Vlah / Kovač (U17)
 • Josip Uglešić (U19)
 • Špoljarec / Tucaković (Purger) (U19)
 • Dragčević / Vlah (U19)
 • Špoljerc / Vlah (U19)

Mješoviti par Đurkinjak / Poznanović osvojili su treće mjesto u konačnom poretku Evropskog kupa.

 

 

PRVENSTVA HRVATSKE 2011.

 Poletarci  
 M  2. DINO IVČEVIĆ
   3. LUKA BAN
 Ž  1. INGA SADAIĆ
   3. DEA LANDEKA
Mlađi kadeti  
M 3. DOMINIK DOKO
Ž 3. LUCIJA TRGOVAC
MM 1. DOKO / TORBARINA
  3. JONKE / BRCKO
ŽŽ 1. TRGOVAC / Trstenjak (Međimurje)
  3. SADAIĆ / KRILETIĆ
Kadeti  
M 2. DAVID LANDEKA
  3. BORNA DRVODELIĆ
Ž 2. KATARINA GALENIĆ
MM 1. DRVODELIĆ / LANDEKA
  3. DOKO / SADAIĆ
  3. JELKIĆ / TIMKO
ŽŽ 2. DRAGČEVIĆ / GALENIĆ
  3. KOVAČ / DRVODELIĆ
1. GALENIĆ / Galjer (Mangan)
  2. LANDEKA / DRAGČEVIĆ
  3. SADAIĆ / KOVAČ
  3. DRVODELIĆ / DRVODELIĆ
Mlađi juniori  
M 2. FILIP ŠPOLJAREC
Ž 2. KATARINA GALENIĆ
  3. LUCIJA VLAH
MM 1. ŠPOLJAREC / Tucaković (Purger)
  2. HAFNER / Kraljić (Max)
ŽŽ 1. VLAH / KOVAČ
  2. DRAGČEVIĆ / GALENIĆ
  3. DRVODELIĆ / KOZAK
1. ŠPOLJAREC / VLAH
  2. DRAGČEVIĆ / Tucaković (Purger)
  3. GALENIĆ / Galjer (Mangan)
Juniori  
M 1. JOSIP UGLEŠIĆ
  3. FILIP ŠPOLJAREC
Ž 2. KATARINA GALENIĆ
MM 1. ŠPOLJAREC / Tucaković (Purger)
  3. UGLEŠIĆ / ŽITNIK
ŽŽ 1. DRAGČEVIĆ / VLAH
  3. KOVAČ / GALENIĆ
1. ŠPOLJAREC / VLAH
  2. UGLEŠIĆ / DRAGČEVIĆ
  3. ŽITNIK / KOVAČ
Seniori  
M 1. ZVONIMIR ĐURKINJAK
  2. JOSIP UGLEŠIĆ
  3. ZVONIMIR HÖLBLING
  3. IGOR ČIMBUR
Ž 1. ANDREA ŽVORC
  2. STAŠA POZNANOVIĆ
  3. LUCIJA VLAH
MM 1. ČIMBUR / HÖLBLING
  2. ĐURKINJAK / UGLEŠIĆ
  3. ŠPOLJAREC / Tucaković (Purger)
ŽŽ 1. POZNANOVIĆ / VLAH
  2. ČIČA / GALENIĆ
  3. ŽVORC / DRAGČEVIĆ
1. ĐURKINJAK / POZNANOVIĆ
  2. ČIMBUR / ČIČA
  3. HÖLBLING / DRAGČEVIĆ
  3. ŠPOLJAREC / VLAH

 

2009./10.

Pet seniorskih prvaka Hrvatske

 
 • Zvonimir Đurkinjak
 • Andrea Žvorc 
 • Čimbur / Hölbling
 • Čiča / Poznanović
 • Đurkinjak / Poznanović

i devet prvaka u podmladačkim kategorijama

 
 • Petra Rukavina (U11)
 • Katarina Galenić (U13)
 • Drvodelić / Galjer (Mangan) (U13)
 • Galenić / Kozak (U13)
 • Dragčević / Vlah (U17)
 • Josip Uglešić (U19)
 • Lucija Vlah (U19)
 • Drmić / Vlah (U19)
 • Denžić / Vlah (U19)
Muški par Đurkinjak / Hölbling osvojili su četvrto mjesto u konačnom poretku Evropskog kupa.

Mješoviti par Đurkinjak / Poznanović osvojili su četvrto mjesto u konačnom poretku Evropskog kupa.

 
 PRVENSTVA HRVATSKE 2010.
 Poletarci  
 M  3. DINO IVČEVIĆ
 Ž  1. PETRA RUKAVINA
   3. INGA SADAIĆ
   3. LUCIJA TRGOVAC
Mlađi kadeti  
M 2. BORNA DRVODELIĆ
Ž 1. KATARINA GALENIĆ
  2. IVONA KOZAK
  3. DORA DRVODELIĆ
MM 1. DRVODELIĆ / Galjer (Mangan)
  3. DOKO / JONKE
ŽŽ 1. GALENIĆ / KOZAK
  2. DRVODELIĆ / BOŽIĆ
Kadeti  
M 3. DAVID LANDEKA
Ž 2. KATARINA GALENIĆ
  3. DORA DRAGČEVIĆ
MM 3. DRVODELIĆ / LANDEKA
ŽŽ 2. DRAGČEVIĆ / KOVAČ
  3. GALENIĆ / KOZAK
3. LANDEKA / DRAGČEVIĆ
Mlađi juniori  
M 3. DORIAN ŽITNIK
MM 2. ŠPOLJAREC / Hranilović (Međimurje)
  3. HAFNER / ŽITNIK
ŽŽ 1. VLAH / DRAGČEVIĆ
1. ŠPOLJAREC / VLAH
  3. ŽITNIK / DRAGČEVIĆ
Juniori  
M 1. JOSIP UGLEŠIĆ
  3. JURAJ DENŽIĆ
Ž 1. LUCIJA VLAH
  3. ŽELJKA DRMIĆ
MM 3. DENŽIĆ / ŠPOLJAREC
  3. UGLEŠIĆ / ŽITNIK
ŽŽ 1. DRMIĆ / VLAH
  2. MUCKO / KNEŽEVIĆ
1. DENŽIĆ / VLAH
  2. UGLEŠIĆ / KNEŽEVIĆ
Seniori  
M 1. ZVONIMIR ĐURKINJAK
  2. LUKA ZDENJAK
  3. ZVONIMIR HÖLBLING
Ž 1. ANDREA ŽVORC
  3. STAŠA POZNANOVIĆ
MM 1. ČIMBUR / HÖLBLING
  2. ĐURKINJAK / DENŽIĆ
  3. ZDENJAK / UGLEŠIĆ
ŽŽ 1. POZNANOVIĆ / VLAH
  2. ČIČA / GALENIĆ
  3. ŽVORC / DRAGČEVIĆ
1. ĐURKINJAK / POZNANOVIĆ
  2. ČIMBUR / ČIČA
  3. HÖLBLING / DRAGČEVIĆ
  3. ŠPOLJAREC / VLAH

2008./09.

Pet seniorskih prvaka Hrvatske

 
 • Zvonimir Đurkinjak
 • Andrea Žvorc 
 • Čimbur / Hölbling
 • Čiča / Žvorc
 • Čimbur / Čiča

i devet prvaka u podmladačkim kategorijama

 
 • Drvodelić Borna (U13)
 • Dragčević / Vlah (U15)
 • Josip Uglešić (U17)
 • Uglešić / Žitnik (U17)
 • Knežević / Vlah (U17)
 • Uglešić / Vlah (U17)
 • Josip Uglešić (U19)
 • Majstorović / Vlah (U19)
 • Denžić / Vlah (U19)
 PRVENSTVA HRVATSKE 2009.
Mlađi kadeti
M 1. BORNA DRVODELIĆ
  3. DAVID LANDEKA
Ž 3. DORA DRAGČEVIĆ
  3. KATARINA GALENIĆ
MM 2. DRVODELIĆ / LANDEKA
  3. JELKIĆ / TIMKO
ŽŽ 2. DRAGČEVIĆ / GALENIĆ
  3. DRVODELIĆ / KOVAČ
Kadeti
M 3. ŠPOLJAREC
Ž 3. DRAGČEVIĆ
MM 3. ŠPOLJAREC / BELLA
ŽŽ 1. DRAGČEVIĆ / VLAH
2. ŠPOLJAREC / VLAH
Mlađi juniori
M 1. JOSIP UGLEŠIĆ
  3. DORIAN ŽITNIK
Ž 3. MAJA KNEŽEVIĆ
MM 1. UGLEŠIĆ / ŽITNIK
ŽŽ 1. KNEŽEVIĆ / VLAH
1. UGLEŠIĆ / VLAH
  3. ŽITNIK / KNEŽEVIĆ
Juniori
M 1. JOSIP UGLEŠIĆ
  2. JURAJ DENŽIĆ
Ž 2. IVA MAJSTOROVIĆ
MM 2. DENŽIĆ / UGLEŠIĆ
ŽŽ 1. MAJSTOROVIĆ / VLAH
  3. KNEŽEVIĆ / MUCKO
1. DENŽIĆ / VLAH
  2. Vlahek (Međimurje) / MAJSTOROVIĆ
Seniori
M 1. ZVONIMIR ĐURKINJAK
  2. LUKA ZDENJAK
  3. ZVONIMIR HÖLBLING
Ž 1. ANDREA ŽVORC
  3. STAŠA POZNANOVIĆ
MM 1. ČIMBUR / HÖLBLING
  2. ĐURKINJAK / ZDENJAK
ŽŽ 1. ČIČA / ŽVORC
  3. MAJSTOROVIĆ / POZNANOVIĆ
  3. MUCKO / VLAH
1. ČIMBUR / ČIČA
  2. HÖLBLING / ŽVORC
  3. ĐURKINJAK / POZNANOVIĆ

2007/08.

Četiri seniorska prvaka Hrvatske

 • Luka Zdenjak 
 • Đurkinjak / Zdenjak
 • Čiča / Poznanović
 • Đurkinjak / Poznanović

 i jedanaest prvaka u podmladačkim kategorijama

 • Benčić / Bella (U-13)
 • Žitnik/  Hranilović (Međimurje) (U-15)
 • Miletić / Vlah (U-15)
 • Žitnik / Vlah (U-15)
 • Uglešić / Žitnik (U-17)
 • Mucko / Vlah (U-17)
 • Denžić / Vlah (U-17)
 • Igor Čimbur (U-19)
 • Čimbur / Uglešić (U-19)
 • Mucko / Majstorović (U-19)
 • Čimbur / Majstorović (U-19)

Muški par Čimbur / Holbling osvojili su drugo mjesto u konačnom poretku Evropskog juniorskog kupa.

PRVENSTVA HRVATSKE 2008.
 Poletarci  
 M  2. BORNA DRVODELIĆ
   3. MIHAEL ZORIĆ
 Ž  3. DORA DRVODELIĆ
Mlađi kadeti  
M 2. LUKA BENČIĆ
3. ZVONIMIR BELLA
MM 1. LUKA BENČIĆ / ZVONIMIR BELLA
ŽŽ 2. DORA DRAGČEVIĆ / HELENA KOVAČ
Kadeti  
M 2. DORIAN ŽITNIK
Ž
 
2. LUCIJA VLAH
MM
1. DORIAN ŽITNIK / Hranilović (Međimurje)
3. FILIP ŠPOLJAREC / IVAN PULKO
3. ZVONIMIR BELLA / LUKA BENČIĆ
ŽŽ 1. EJLA MILETIĆ / LUCIJA VLAH
1. DORIAN ŽITNIK / LUCIJA VLAH
2. Hranilović / EJLA MILETIĆ
Mlađi juniori  
M 2. JOSIP UGLEŠIĆ
Ž
 
2. LUCIJA VLAH
3. MAJA KNEŽEVIĆ
MM 1. JOSIP UGLEŠIĆ / DORIAN ŽITNIK
2. JURAJ DENŽIĆ / Vlahek (Međimurje)
ŽŽ 1. IVANA MUCKO / LUCIJA VLAH
3. MAJA KNEŽEVIĆ / EJLA MILETIĆ
Juniori  
M 1. IGOR ČIMBUR
3. JURAJ DENŽIĆ
Ž 2. IVA MAJSTOROVIĆ
MM 1. IGOR ČIMBUR / JOSIP UGLEŠIĆ
3. JURAJ DENŽIĆ / FILIP ŠPOLJARAC
ŽŽ 1. IVANA MUCKO / IVA MAJSTOROVIĆ
1. IGOR ČIMBUR / IVA MAJSTOROVIĆ
2. JURAJ DENŽIĆ / IVANA MUCKO
Seniori  
M
1 LUKA ZDENJAK
3. ZVONIMIR ĐURKINJAK
3. ZVONIMIR HOLBLING
Ž
3. STAŠA POZNANOVIĆ
3. MATEA ČIČA
ŽŽ 1. MATEA ČIČA / POZNANOVIĆ STAŠA
3. IVA MAJSTOROVIĆ / ANDREA ŽVORC
3. IVANA MUCKO / LUCIJA VLAH
1. ZVONIMIR ĐURKINJAK / STAŠA POZNANOVIĆ
2. IGOR ČIMBUR / MATEA ČIČA
3. LUKA ZDENJAK / ANDREA ŽVORC
 
 
Evropski juniorski krug 2007/08.
   
M

 4. ZVONIMIR HOLBLING
 8. IGOR ČIMBUR

MM

 2. ČIMBUR IGOR / HOLBLING ZVONIMIR

ŽŽ

 4. MAJSTOROVIĆ IVA

2006/07.

Četiri seniorska prvaka Hrvatske

 • Zvonimir Đurkinjak
 • Andrea Žvorc
 • Đurkinjak / zdenjak
 • Đurkinjak / Poznanović

 i sedam prvaka u podmladačkim kategorijama

 • Dragčević / Vlah (U-13)
 • Knežević / Drmić (Max) (U-15)
 • Đurkinjak Zvonimir (U-19)
 • Staša Poznanović (U-19)
 • Poznanović / Majstorović (U-19)
 • Đurkinjak / Majstorović (U-19)
 • Đurkinjak / Poznanović (U-19)

Mješoviti par Đurkinjak Zvonimir - Poznanović Staša osvojili su prvo mjesto u konačnom poretku Evropskog juniorskog kupa.

 

PRVENSTVA HRVATSKE 2007.

 Poletarci  
 M
2. ŽELJKO VUČKOVIĆ
3. MIHAEL ZORIĆ
3. BORNA DRVODELIĆ
 Ž  3. DORA DRAGČEVIĆ
Mlađi kadeti  
Ž

 2. VLAH LUCIJA
 3. DRAGČEVIĆ DORA

MM  2. ŠPOLJAREC FILIP / VUČKOVIĆ ALAN
ŽŽ

 1. DRAGČEVIĆ DORA / VLAH LUCIJA

Kadeti  
Ž

 3. MAJA KNEŽEVIĆ

MM

 2. UGLEŠIĆ JOSIP / ŽITNIK DORIAN

ŽŽ

 1. KNEŽEVIĆ MAJA/Drmić (Max)
 3. ANTOLIĆ MIA/ BRANDT MATEA
 3. MILETIĆ EJLA / VLAH LUCIJA

MŽ

 3. UGLEŠIĆ JOSIP / ANTOLIĆ MIA
 3. ŽITNIK DORIAN / KNEŽEVIĆ MAJA

Mlađi juniori  
Ž    2. MAJSTOROVIĆ IVA
MM

 2. ZDENJAK LEO / UGLEŠIĆ JOSIP
 3. DENŽIĆ JURA / Đurđević (Ružmarinka)

ŽŽ

 2. ANTOLIĆ MIA / IVA MAJSTOROVIĆ
 2. KNEŽEVIĆ MAJA / MUCKO IVANA

MŽ

 3. ZDENJAK LEO / MAJSTOROVIĆ IVA

Juniori  
M

 1. ZVONIMIR ĐURKINJAK
 2. HOLBLING ZVONIMIR
 3. ČIMBUR IGOR

Ž

 1. STAŠA POZNANOVIĆ
 3. MAJSTOROVIĆ IVA
 3. MUCKO IVANA

MM

 1. ZVONIMIR ĐURKINJAK/MAJSTOROVIĆ JASMIN
 2. ČIMBUR IGOR/HOLBLING ZVONIMIR

ŽŽ

 1. POZNANOVIĆ STAŠA/MAJSTOROVIĆ IVA
 3. MUCKO IVANA / Pirner (Purger)

MŽ

 1. ĐURKINJAK ZVONIMIR/POZNANOVIĆ STAŠA
 3. HOLBLING ZVONIMIR/MAJSTOROVIĆ IVA

Seniori  
M

 1. ĐURKINJAK ZVONIMIR
 2. ZDENJAK LUKA

Ž  1. ŽVORC ANDREA
 3. POZNANOVIĆ STAŠA
MM

 1. ĐURKINJAK ZVONIMIR / ZDENJAK LUKA
 2. ČIMBUR IGOR / HOLBLING ZVONIMIR

ŽŽ

 2. ŽVORC ANDREA / POZNANOVIĆ STAŠA

MŽ

 1. ĐURKINJAK ZVONIMIR/ POZNANOVIĆ STAŠA

 

Hrvatski kup 2006/07.
Mlađi kadeti  
M

 4. ŠPOLJAREC FILIP

Ž
 

 6. VLAH LUCIJA

MM

 3. ŠPOLJAREC FILIP / BENČIĆ LUKA

ŽŽ

 5. VLAH LUCIJA / DRAGČEVIĆ DORA

Kadeti  
M

 2. ŽITNIK DORIAN
 3. UGLEŠIĆ JOSIP

Ž

 5. KNEŽEVIĆ MAJA
 5. VLAH LUCIJA
 7. MILETIĆ EJLA

MM

 2. ŽITNIK DORIAN / UGLEŠIĆ JOSIP

ŽŽ

 5. VLAH LUCIJA / MILETIĆ EJLA

Mlađi juniori  
M

 7. UGLEŠIĆ JOSIP

Ž

 5. MUCKO IVANA

MM

 2. UGLEŠIĆ JOSIP / ZDENJAK LEO

ŽŽ

 5. KNEŽEVIĆ MAJA / IVANA MUCKO

Seniori  
M

 1. ČIMBUR IGOR

Ž

 1. ŽVORC ANDREA

 

Evropski juniorski krug 2006/07.
   
M

 2. ĐURKINJAK ZVONIMIR
21. ČIMBUR IGOR
25. HOLBLING ZVONIMIR

Ž

10. POZNANOVIĆ STAŠA

MM

 4. ČIMBUR IGOR / HOLBLING ZVONIMIR

ŽŽ

 3. POZNANOVIĆ STAŠA / MAJSTOROVIĆ IVA

MŽ

 1. ĐURKINJAK ZVONIMIR / POZNANOVIĆ  STAŠA

2005/06.

Četiri seniorska prvaka Hrvatske

 • Andrea Žvorc
 • Đurkinjak / Zdenjak
 • Žvorc / Poznanović
 • Đurkinjak / Poznanović

 i osam prvaka u podmladačkim kategorijama

 • Jura Denžić / Đurđević (Ružmarinka) (U-15)
 • Igor Čimbur (U-17)
 • Čimbur / Holbling (U-17)
 • Holbling / Antolić (U-17)
 • Đurkinjak Zvonimir (U-19)
 • Poznanović / Majstorović (U-19)
 • Đurkinjak / Zdenjak (U-19)
 • Đurkinjak / Poznanović (U-19)

Muški par Đurkinjak Zvonimir - Zdenjak Luka, i Đurkinjak u pojedinačnoj konkurenciji osvojili su prvo mjesto u konačnom poretku Evropskog juniorskog kupa.

PRVENSTVA HRVATSKE 2006.

Mlađi kadeti  
M

 3. ŽITNIK DORIAN

Ž

 2. ALITI NITA

MM  3. ŠPOLJAREC FILIP / ŽITNIK DORIAN
ŽŽ

 2. ALITI NITA / VLAH LUCIJA

Kadeti  
Ž

 3. BOBINAC IVANA

MM

 1. JURAJ DENŽIĆ/Đurđević (Ružmarinka)
 3. UGLEŠIĆ JOSIP/ŽITNIK DORIAN

ŽŽ

 2. ANTOLIĆ MIA/KNEŽEVIĆ MAJA
 3. BOBINAC IVANA/MUCKO IVANA

MŽ

 2. DENŽIĆ JURAJ/ANTOLIĆ MIA

Mlađi juniori  
M  1. IGOR ČIMBUR
 2. ZVONIMIR HOLBLING
 3. ZDENJAK LEO
Ž
 
 3. MAJSTOROVIĆ IVA
 3. BRANDT PETRA
MM

 1. ČIMBUR IGOR / HOLBLING ZVONIMIR
 3. ZDENJAK LEO / Ostojić (Dubrovnik)

ŽŽ

 2. MATEA ANTOLIĆ/PETRA BRANDT
 3. MAJSTOROVIĆ IVA /MUCKO IVANA

MŽ

 1. HOLBLING ZVONIMIR/ANTOLIĆ MATEA
 3. ZDENJAKLEO/MAJSTOROVIĆ IVA

Juniori  
M

 1. ZVONIMIR ĐURKINJAK
 2. LUKA ZDENJAK
 3. ČIMBUR IGOR
 3. HOLBLING ZVONIMIR

Ž

 2. STAŠA POZNANOVIĆ
 3. BRANDT PETRA

MM

 1. ZVONIMIR ĐURKINJAK/LUKA ZDENJAK
 2. ČIMBUR IGOR/HOLBLING ZVONIMIR

ŽŽ
 1. POZNANOVIĆ STAŠA/MAJSTOROVIĆ IVA
 3. MATEA ANTOLIĆ/PETRA BRANDT
MŽ

 1. ĐURKINJAK ZVONIMIR/POZNANOVIĆ STAŠA
 2. HOLBLING ZVONIMIR/ANTOLIĆ MATEA
 3. ZDENJAK LUKA/MAJSTOROVIĆ IVA

Seniori  
M

 3. ČIMBUR IGOR

Ž  1. ŽVORC ANDREA
 3. POZNANOVIĆ STAŠA
MM

 1. ĐURKINJAK ZVONIMIR / ZDENJAK LUKA
 2. ČIMBUR IGOR / HOLBLING ZVONIMIR

ŽŽ

 1. ŽVORC ANDREA / POZNANOVIĆ STAŠA
 3. ANTOLIĆ MATEA / BRANDT PETRA
 3. MAJSTOROVIĆ IVA / Ivanković (Zagreb)

MŽ

 1. ĐURKINJAK ZVONIMIR/ POZNANOVIĆ STAŠA
 2. HOLBLING ZVONIMIR / ANTOLIĆ MATEA
 3. MAJSTOROVIĆ JASMIN / MAJSTOROVIĆ IVA

 

Hrvatski kup 2005/06.
Mlađi kadeti  
M

 3. ŽITNIK DORIAN
10. ŠPOLJAREC FILIP

Ž
 

 4. ALITI NITA
 6. VLAH LUCIJA

MM

 3. ŠPOLJAREC FILIP / ŽITNIK DORIAN

ŽŽ

 2. ALITI NITA / VLAH LUCIJA

Kadeti  
M

 4. DENŽIĆ JURAJ
 8. UGLEŠIĆ JOSIP
10. ŽITNIK DORIAN

Ž

 4. BOBINAC IVANA
 5. KNEŽEVIĆ MAJA
 7. MUCKO IVANA

MM

 3. UGLEŠIĆ JOSIP / ŽITNIK DORIAN

ŽŽ

 2. BOBINAC IVANA / MUCKO IVANA
 5. KNEŽEVIĆ MAJA / ANTOLIĆ MIA
 8. ALITI NITA / VLAH LUCIJA

Mlađi juniori  
M

 1. ČIMBUR IGOR
 3. HOLBLING ZVONIMIR
 4. ZDENJAK LEO

Ž

 2. MAJSTOROVIĆ IVA
 3. BRANDT PETRA
 5. ANTOLIĆ MATEA
 8. ANTOLIĆ MIA

MM

 1. ČIMBUR IGOR/ HOLBLING ZVONIMIR
 4. ZDENJAK LEO / Ostojić (Dubrovnik)
 7. DENŽIĆ JURAJ / UGLEŠIĆ JOSIP

ŽŽ

 1. ANTOLIĆ MATEA/BRANDT PETRA
 2. BOBINAC IVANA / MUCKO IVANA
 4. ANTOLIĆ MIA / BRANDT MATEA

Seniori  
M

 2. ZVONIMIR ĐURKINJAK
 4. LUKA ZDENJAK
 8. MAJSTOROVIĆ JASMIN
 9. HOLBLING ZVONIMIR

Ž

 1. ŽVORC ANDREA
 2. STAŠA POZNANOVIĆ
 6. IVA MAJSTOROVIĆ

MM

 1. ĐURKINJAK ZVONIMIR/ZDENJAK LUKA

ŽŽ

 2. MAJSTOROVIĆ IVA /POZNANOVIĆ STAŠA
 3. ANTOLIĆ MATEA/BRANDT PETRA

MŽ

 2. ĐURKINJAK ZVONIMIR/POZNANOVIĆ STAŠA
 8. MAJSTOROVIĆ JASMIN /ANTOLIĆ MATEA

 

Evropski juniorski krug 2005/06.
   
M

 1. ĐURKINJAK ZVONIMIR
 2. ZDENJAK LUKA
11. HOLBLING ZVONIMIR
12. ČIMBUR IGOR

Ž

 7. POZNANOVIĆ STAŠA
18. ANTOLIĆ MATEA
25. MAJSTOROVIĆ IVA

MM

 1. ĐURKINJAK ZVONIMIR / ZDENJAK LUKA
 9. ČIMBUR IGOR / HOLBLING ZVONIMIR

ŽŽ

 3. POZNANOVIĆ STAŠA / MAJSTOROVIĆ IVA

MŽ

 2. ĐURKINJAK ZVONIMIR / POZNANOVIĆ  STAŠA

2004/05.

Dva seniorska prvaka Hrvatske

 • Andrea Žvorc
 • Đurkinjak / Žvorc

 i deset prvaka u podmladačkim kategorijama

 • Antolić / Brandt (U-13)
 • Zdenjak / Ostojić (Dubrovnik) (U-15)
 • Đurkinjak Zvonimir (U-17)
 • Staša Poznanović (U-17)
 • Čimbur / Holbling (U-17) 
 • Poznanović / Majstorović (U-17)
 • Đurkinjak / Poznanović (U-17)
 • Zvonimir Đurkinjak (U-19)
 • Đurkinjak / Zdenjak (U-19)
 • Poznanović / Žvorc (U-19)

U konačnom poretku Evropskog juniorskog kupa 6. mjesto za muški par Đurkinjak / Zdenjak.

PRVENSTVA HRVATSKE 2005. 

Mlađi kadeti  
Ž
 

 3. ANTOLIĆ MIA
 3. KNEŽEVIĆ MAJA

MM  3. UGLEŠIĆ JOSIP / ŽITNIK DORIAN
ŽŽ

 1. ANTOLIĆ MIA/BRANDT MATEA
 2. KNEŽEVIĆ MAJA / Skorup ( Purger)
 3. ALITI NITA / NALETILIĆ ANDREA

Kadeti  
M

 3. ZDENJAK LEO

Ž

 3. IVA MAJSTOROVIĆ

MM

 1. LEO ZDENJAK/Ostojić (Dubrovnik)
 3. DENŽIĆ JURA/PAJALIĆ FRAN

ŽŽ

 1. MAJSTOROVIĆ IVA/Vico (Dubrovnik)
 3. ANTOLIĆ MIA/ Vico (Dubrovnik)

MŽ

 2. ZDENJAK LEO/IVA MAJSTOROVIĆ
 3. PAJALIĆ FRAN/ANTOLIĆ MIA

Mlađi juniori  
M  1. ZVONIMIR ĐURKINJAK
 3. IGOR ČIMBUR
 3. ZVONIMIR HOLBLING
Ž
 
 1. STAŠA POZNANOVIĆ
 3. ANTOLIĆ MATEA
 3. BRANDT PETRA
MM

 1. ČIMBUR IGOR / HOLBLING ZVONIMIR
 2. ZVONIMIR ĐURKINJAK/MAJSTOROVIĆ JASMIN
 3. ZDENJAK LEO / Ostojić (Dubrovnik)

ŽŽ

 1. STAŠA POZNANOVIĆ/IVA MAJSTOROVIĆ
 2. MATEA ANTOLIĆ/PETRA BRANDT

MŽ

 1. ĐURKINJAK ZVONIMIR/POZNANOVIĆ STAŠA
 2. HOLBLING ZVONIMIR/ANTOLIĆ MATEA
 3. MAJSTOROVIĆ JASMIN/ Arnautović (Rijeka)

Juniori  
M

 1. ZVONIMIR ĐURKINJAK
 2. LUKA ZDENJAK

Ž

 2. ANDREA ŽVORC
 3. STAŠA POZNANOVIĆ

MM

 1. ZVONIMIR ĐURKINJAK/LUKA ZDENJAK

ŽŽ

 1. POZNANOVIĆ STAŠA/ŽVORC ANDREA
 2. MATEA ANTOLIĆ/PETRA BRANDT
 3. MAJSTOROVIĆ IVA / Vico (Dubrovnik)

MŽ

 2. ĐURKINJAK ZVONIMIR/ŽVORC ANDREA
 3. ZDENJAK LUKA/POZNANOVIĆ STAŠA
 3. HOLBLING ZVONIMIR/ANTOLIĆ MATEA

Seniori  
M

 2. ZDENJAK LUKA
 3. ĐURKINJAK ZVONIMIR

Ž  1. ŽVORC ANDREA
 2. MAJSTOROVIĆ IVA
MM

 2. ĐURKINJAK ZVONIMIR/ZDENJAK LUKA

ŽŽ

 1 ŽVORC ANDREA /MAJSTOROVIĆ IVA.
 2. ANTOLIĆ MATEA/BRANDT PETRA

MŽ

 1. ĐURKINJAK ZVONIMIR/ ŽVORC ANDREA
 2. ZDENJAK LUKA / MAJSTOROVIĆ IVA

 

Sezona 2004/2005. - HRVATSKA BADMINTONSKA LIGA
Mlađi kadeti  
M

 5. JOSIP UGLEŠIĆ

Ž
 

 2. MIA ANTOLIĆ
 3. MAJA KNEŽEVIĆ
 7. ALITI NITA
 8. ANDREA NALETILIĆ

MM

 2. UGLEŠIĆ JOSIP/POLAK ROBERT
 2. HERCEG IVAN/ŽITNIK DORIAN
 7. PAJALIĆ TVRTKO/JANDRIĆ NIKOLA

ŽŽ

 1. ANTOLIĆ MIA / BRANDT MATEA
 3. ALITI/NALETILIĆ
 4. KNEŽEVIĆ / Skorup (Purger)

kadeti  
M

 2. ZDENJAK LEO

Ž

 1. MAJSTOROVIĆ IVA

MM

 1. ZDENJAK LEO/ Ostojić (Dubrovnik)

ŽŽ

 1. MAJSTOROVIĆ IVA /Vico (Dubrovnik)
 4. MUCKO IVANA / KNEŽEVIĆ MAJA
 6. ANTOLIĆ MIA/BRANDT MATEA
 8. BOBINAC IVANA/BOBINAC JELENA

Mlađi juniori  
M

 1. HOLBLING ZVONIMIR
 2. ČIMBUR IGOR
 5. ZDENJAK LEO
 8. MAJSTOROVIĆ JASMIN

Ž

 1. POZNANOVIĆ STAŠA
 4. ANTOLIĆ MATEA
 5. MAJSTOROVIĆ IVA
 7. BRANDT PETRA

MM

 1. ČIMBUR IGOR/ HOLBLING ZVONIMIR
 3. ZDENJAK LEO / Ostojić (Dubrovnik)
 4. MAJSTOROVIĆ JASMIN/Brezina (Purger)

ŽŽ

 1. POZNANOVIĆ STAŠA /MAJSTOROVIĆ IVA
 2. ANTOLIĆ MATEA/BRANDT PETRA
 8. BOBINAC IVANA/BOBINAC JELENA

Seniori  
M

 1. LUKA ZDENJAK
 3. ZVONIMIR ĐURKINJAK

Ž

 2. STAŠA POZNANOVIĆ
 3. IVA MAJSTOROVIĆ

MM

 1. ĐURKINJAK ZVONIMIR/ZDENJAK LUKA
 4. HOLBLING ZVONIMIR /ČIMBUR IGOR
 6. ĐURKINJAK ZVONIMIR /MAJSTOROVIĆ  JASMIN

ŽŽ

 2. MAJSTOROVIĆ IVA /POZNANOVIĆ STAŠA
 2. ANTOLIĆ MATEA/BRANDT PETRA

MŽ

 2. ĐURKINJAK ZVONIMIR/POZNANOVIĆ STAŠA
 4. HOLBLING ZVONIMIR /ANTOLIĆ MATEA
 7. ČIMBUR IGOR /BRANDT PETRA
 8. MAJSTOROVIĆ JASMIN / MAJSTOROVIĆ IVA

 

Evropski juniorski krug 2004/2005.
   
M

 9. ĐURKINJAK ZVONIMIR
16. ZDENJAK LUKA

Ž

22. POZNANOVIĆ STAŠA

MM

 6. ĐURKINJAK ZVONIMIR / ZDENJAK LUKA

ŽŽ

10. POZNANOVIĆ STAŠA

2003/04.

Seniorski prvaci Hrvatske

 • Zvonimir Đurkinjak / Zdenjak Luka

 i dvanaest prvaka u podmladačkim kategorijama

 • Igor Čimbur (U-15)
 • Holbling / Morić (U-15)
 • Antolić / Brandt (U-15)
 • Holbling / Antolić (U-15)
 • Zvonimir Đurkinjak (U-17)
 • Staša Poznanović (U-17)
 • Đurkinjak /Zdenjak (U-17)
 • Poznanović / Majstorović (U-17)
 • Đurkinjak / Poznanović (U-17)
 • Zvonimir Đurkinjak (U-19)
 • Andrea Žvorc (U-19)
 • Đurkinjak / Zdenjak) (U-19)

 

Sezona 2003/2004. - PRVENSTVO HRVATSKE
Mlađi kadeti  
M

 3. FRAN PAJALIĆ
 3. JURA DENŽIĆ

Ž
 

 3. ANTOLIĆ MIA
 3. BOBINAC IVANA

MM  3. FRAN PAJALIĆ/JURAJ DENŽIĆ
ŽŽ

 2. ANTOLIĆ MIA/BOBINAC IVANA
 3. MATEA BRANDT/ŽANA IVUŠIĆ
 3. IVANA MUCKO/MAJA KNEŽEVIĆ

Kadeti  
M

 1. IGOR ČIMBUR
 2. ZVONIMIR HOLBLING

Ž
 

 3. PETRA BRANDT
 3. IVA MAJSTOROVIĆ

MM

 1. HOLBLING ZVONIMIR/MORIĆ ROMANO
 2. IGOR ČIMBUR/PAVAO JEŽIĆ
 3. LEO ZDENJAK/Ptiček (Stella)

ŽŽ

 1. MATEA ANTOLIĆ/PETRA BRANDT
 2. MAJSTOROVIĆ IVA/PAJALIĆ TENA

MŽ

 1. ZVONIMIR HOELBLING/MATEA ANTOLIĆ
 2. IGOR ČIMBUR/PETRA BRANDT
 3. PAVAO JEŽIĆ/IVA MAJSTOROVIĆ

Mlađi juniori  
M  1. ZVONIMIR ĐURKINJAK
 2. LUKA ZDENJAK
 3. IGOR ČIMBUR
 3. ZVONIMIR HOLBLING
Ž
 
 1. STAŠA POZNANOVIĆ
 3. ANTOLIĆ MATEA
MM

 1. ZVONIMIR ĐURKINJAK/LUKA ZDENJAK
 2. IGOR ČIMBUR/PAVAO JEŽIĆ
 3. HOLBLING ZVONIMIR/MORIĆ ROMANO
 3. MAJSTOROVIĆ JASMIN/Brezina (Purger)

ŽŽ

 1. STAŠA POZNANOVIĆ/IVA MAJSTOROVIĆ
 2. MATEA ANTOLIĆ/PETRA BRANDT

MŽ

 1. ĐURKINJAK/POZNANOVIĆ
 2. HOLBLING/ANTOLIĆ
 3. ZDENJAK/MAJSTOROVIĆ
 3. ČIMBUR/BRANDT

Juniori  
M

 1. ZVONIMIR ĐURKINJAK
 3. LUKA ZDENJAK

Ž

 1. ANDREA ŽVORC

MM

 1. ZVONIMIR ĐURKINJAK/LUKA ZDENJAK
 3. MAJSTOROVIĆ/Brezina (Purger)

ŽŽ

 2. ŽVORC ANDREA/Šavor (Purger)
 3. MATEA ANTOLIĆ/PETRA BRANDT

MŽ

 2. ZDENJAK LUKA/ŽVORC ANDREA
 3. ZVONIMIR ĐURKINJAK/Čiča (Ružmarinka)

Seniori  
Ž  3. POZNANOVIĆ STAŠA
MM

 1. ĐURKINJAK/ZDENJAK

ŽŽ

 2. POZNANOVIĆ STAŠA/Mešić (Ružmarinka)
 3. ANTOLIĆ MATEA/BRANDT PETRA

MŽ

 3. ĐURKINJAK/POZNANOVIĆ

 

Sezona 2003/2004. - HRVATSKA BADMINTONSKA LIGA
Mlađi kadeti  
M

 3. FRAN PAJALIĆ
 4. JURAJ DENŽIĆ
 5. TVRTKO PAJALIĆ
 6. JOSIP UGLEŠIĆ

Ž
 

 2. IVANA BOBINAC
 3. ŽANA IVUŠIĆ
 4. MIA ANTOLIĆ
 5. IVANA MUCKO
 6. ANDREA NALETILIĆ
 7. MAJA KNEŽEVIĆ
 9. MATEA BRANDT

MM

 2. DENŽIĆ JURAJ/PAJALIĆ FRAN
 3. UGLEŠIĆ/PAJALIĆ
 5. UGLEŠIĆ/Đilović (Libertina)
 7. HERCEG/ŽITNIK
 9. JANDRIĆ/POLAK

ŽŽ

 1. BOBINAC IVANA/IVUŠIĆ ŽANA
 2. MUCKO IVANA/KNEŽEVIĆ
 3. ALITI/NALETILIĆ
 5. BOBINAC/ANTOLIĆ
 6. ANTOLIĆ/BRANDT
 7. IVUŠIĆ/BRANDT

kadeti  
M

 1. čimbur igor
 2. holbling zvonimir
 5. PAVAO JEŽIĆ
 8. ROMANO MORIĆ

Ž
 

 1. antolić matea
 1. brandt petra
 4. majstorović iva
 5. TENA PAJALIĆ

MM

 2. ČIMBUR IGOR/JEŽIĆ PAVAO
 4. HOLBLING ZVONIMIR/MORIĆ ROMANO
 7. HOLBLING ZVONIMIR/ZDENJAK LEO

ŽŽ

 1. ANTOLIĆ MATEA/BRANDT PETRA
 2. MAJSTOROVIĆ IVA/PAJALIĆ TENA
 4. ANTOLIĆ MIA/IVUŠIĆ ŽANA
 6. BOBINAC IVANA/BOBINAC JELENA
 7. BOBINAC IVANA/ANTOLIĆ MIA

Seniori  
M

 2. ZVONIMIR ĐURKINJAK
 4. LUKA ZDENJAK

Ž

 4. STAŠA POZNANOVIĆ
 6. PETRA BRANDT
 7. IVA MAJSTOROVIĆ
 8. MATEA ANTOLIĆ

MM

 4. ĐURKINJAK ZVONIMIR/ZDENJAK LUKA

ŽŽ

 2. ŽVORC/POZNANOVIĆ
 3. ANTOLIĆ MATEA/BRANDT PETRA
 8. MAJSTOROVIĆ IVA/PAJALIĆ TENA

MŽ

 3. ZDENJAK LUKA/ŽVORC ANDREA
 7. ĐURKINJAK ZVONIMIR/POZNANOVIĆ STAŠA
 7. Ciganović (Purger)/ŽVORC ANDREA

2002/03.

Dva seniorska prvaka Hrvatske

 • Andrea Žvorc
 • Poznanović / Žvorc

 i jedanaest prvaka u podmladačkim kategorijama

 • Stjepan Radić (U-13)
 • Morić / Radić (U-13)
 • Antolić / Majstorović (U-13)
 • Zvonimir Đurkinjak (U-15)
 • Staša poznanović (U-15)
 • Đurkinjak / Čimbur (U-15)
 • Poznanović / Pajalić (U-15)
 • Đurkinjak / Poznanović (U-15)
 • Zvonimir Đurkinjak (U-17)
 • Poznanović / Žvorc (U-17)
 • Zdenjak / Rihtar (Purger)

 

PRVENSTVA HRVATSKE 2003.
Mlađi kadeti  
M 1. STJEPAN RADIĆ
3. LEO ZDENJAK I ROMANO MORIĆ
Ž
 
2. IVA MAJSTOROVIĆ
MM 1. STJEPAN RADIĆ/ROMANO MORIĆ
3. FRAN PAJALIĆ/JURAJ DENŽIĆ
ŽŽ 1. MIA ANTOLIĆ/IVA MAJSTOROVIĆ
3. IVANA BOBINAC/ŽANA IVUŠIĆ
Kadeti  
M 1.ZVONIMIR ĐURKINJAK
2. IGOR ČIMBUR
3. PAVAO JEŽIĆ
Ž
 
1. STAŠA POZNANOVIĆ
2. PETRA BRANDT
3. MATEA ANTOLIĆ
MM 1. ZVONIMIR ĐURKINJAK/IGOR ČIMBUR
2. ZVONIMIR HOELBLING/PAVAO JEŽIĆ
3. JASMIN MAJSTOROVIĆ/LEO ZDENJAK
ŽŽ 1. STAŠA POZNANOVIĆ/TENA PAJALIĆ
2. MATEA ANTOLIĆ/PETRA BRANDT
MŽ 1. ZVONIMIR ĐURKINJAK/STAŠA POZNANOVIĆ
2. STJEPAN RADIĆ/IVA MAJSTOROVIĆ
3. ZVONIMIR HOELBLING/MATEA ANTOLIĆ
3. IGOR ČIMBUR/PETRA BRANDT
Mlađi juniori  
M 1. ZVONIMIR ĐURKINJAK
Ž
 
1. STAŠA POZNANOVIĆ
2. ANDREA ŽVORC
MM 3. ZVONIMIR ĐURKINJAK/LEO ZDENJAK
3. ZVONIMIR HOELBLING/PAVAO JEŽIĆ
ŽŽ 1. STAŠA POZNANOVIĆ/ANDREA ŽVORC
3. MATEA ANTOLIĆ/PETRA BRANDT
Juniori  
M 2. LUKA ZDENJA
3. IGOR ČIMBUR
3. STJEPAN RADIĆ
Ž 3. MATEA ANTOLIĆ
MM 1. LUKA ZDENJAK/Neven Rihtar (Purger)
3. IGOR ČIMBUR/STJEPAN RADIĆ
3. ZVONIMIR HOELBLING/PAVAO JEŽIĆ
ŽŽ 2. MATEA ANTOLIĆ/PETRA BRANDT
MŽ 3. ZVONIMIR ĐURKINJAK/STAŠA POZNANOVIĆ
Seniori  
M 3. ĐURKINJAK ZVONIMIR
Ž 1. ŽVORC ANDREA
3. POZNANOVIĆ STAŠA
ŽŽ 1. POZNANOVIĆ STAŠA/ŽVORC ANDREA
3. ANTOLIĆ MATEA/BRANDT PETRA
3. HADŽIHALILOVIĆ RENATA/MAJSTOROVIĆ IVA
MŽ 3. ZDENJAK LUKA/ŽVORC ANDREA

 

Sezona 2002/2003. - HRVATSKA BADMINTONSKA LIGA
Mlađi kadeti  
M 1. STJEPAN RADIĆ
3. LEO ZDENJAK
4. ROMANO MORIĆ
5. ROBERTO PASARIĆ
7. FRAN PAJALIĆ
Ž
 
1. IVA MAJSTOROVIĆ
4. MIA ANTOLIĆ
5. IVANA BOBINAC
7. IVANA MUCKO
7. JELENA BOBINAC
7. ŽANA IVUŠIĆ
MM

2. DENŽIĆ JURAJ/PAJALIĆ FRAN
4. MORIĆ ROMANO/RADIĆ STJEPAN
4. RADIĆ STJEPAN/ZDENJAK LEO
4. MORIĆ ROMANO/PASARIĆ ROBERTO

ŽŽ

1. ANTOLIĆ MIA/MAJSTOROVIĆ IVA
3. BOBINAC IVANA/IVUŠIĆ ŽANA
4. MUCKO IVANA/BOBINAC JELENA
6. MAJSTOROVIĆ IVA /Petranović Petra (Max)

Mlađi juniori  
M 1. zdenjak luka
2. đurkinjak zvonimir
4. čimbur igor
5. holbling zvonimir
7. jasmin majstorović
Ž
 

1. žvorc andrea
2. poznanović staša
3. antolić matea
4. brandt petra
6. majstorović iva

MM

2. ČIMBUR IGOR/ĐURKINJAK ZVONIMIR
4. JEŽIĆ PAVAO/HOLBLING ZVONIMIR
7. ĐURKINJAK ZVONIMIR/ZDENJAK LUKA
8. MORIĆ ROMANO/RADIĆ STJEPAN

ŽŽ

1. POZNANOVIĆ STAŠA/ŽVORC ANDREA
2. ANTOLIĆ MATEA/BRANDT PETRA
6. MAJSTOROVIĆ IVA/PAJALIĆ TENA

Seniori  
M

5. ZVONIMIR ĐURKINJAK
6. LUKA ZDENJAK

Ž

1. ANDREA ŽVORC
4. STAŠA POZNANOVIĆ
7. RENATA HADŽIHALILOVIĆ

MM

6. ĐURKINJAK ZVONIMIR/ZORIĆ IVAN

ŽŽ

4. HADŽIHALILOVIĆ RENATA/KARAPANDŽA MARIJA
5. ANTOLIĆ MATEA/BRANDT PETRA

MŽ

8. ZORIĆ IVAN/ŽVORC ANDREA

 


Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/virtual/www.bkmedvedgrad.hr/www/_support/class.db.php on line 106

ARHIVA

Rođendani  4.9. TENA PAVLOVIĆ

  8.9. TIN RADOVANOVIĆ

  9.9. KARLA CESTAR

21.9. KAJA KVRGIĆ RUS

30.9. MATEA ČIČA 

Humor