5. Zagrebačka badmintonska liga

Dvostruka pobjeda Jelene Čović

REZULTATI NAŠIH IGRAČA:

dječaci 1.-4. razred: 

4. Adrian Martinović

djevojčice 1.-4. razred:

1. Jelena Čović, 5. Brigita Žurga, 7. Tihana Mavriček, 8. Vita Vukušić, 9. Karla Cestar

djevojčice 5.-6. razred: 

1. Jelena Čović, 8. Sara Kasap, 9. Eva Patčev, 10. Lara Rakić, 11. Eva Cvitkušić

dječaci 7.-8. razred:

1. Ivan Kosor, 2. Jakov Ladavac, 5. Roko Ban, 15. Marin Gruden, 17. Luka Vasiljević

djevojke 7.-8. razred:

1. Iva Mirko, 3. Lucija Burić, 6. Lana Smokrović

srednjoškolci:

4. Ivan Šamija, 5. Domagoj Kostović, 8. Juraj Zečić

srednjoškolke:

1. Lorena Mioković, 3. Maša Heteši, 4. Klara Žibret

 

A UKUPNI POREDAK U ŠK.GOD. 2021./22. – naši na ljestvici

dječaci 1.-4. razred:

2. Vid Novak, 4. Adrian Martinović

djevojčice 1.-4. razred:

1. Jelena Čović, 4. Hana Vrkljan Sivić, 6. Brigita Žurga, 7. Tihana Mavriček, 14. Vita Vukušić, 16. Klara Cestar

dječaci 5.-6. razred:

6. Josip Malarić, 12. Marko Malarić

djevojčice 5.-6. razred: 

2. Jelena Čović, 5. Lana Čuić, 8. Tara Sinković, 

dječaci 7.-8. razred:

1. Ivan Kosor, 4. Luka Ban, 9. Luka Vasiljević 17. Vid Grgurević, 21. Marin Gruden

srednjoškolci:

1. Ivan Šamija, 3. Adam Durmić, 6. Domagoj Kostović, 7. Juraj Zečić, 10. Ian Jurak

srednjoškolke:

1. Lorena Mioković, 3. Klara Žibret, 4. Maša Heteši, 7. Areta Hadžihalilović, 9. Kalista Kristić, 11. Marta Štulić

2. Regionalni kup - Novska

ARHIVA

Rođendani  4.9. TENA PAVLOVIĆ

  8.9. TIN RADOVANOVIĆ

  9.9. KARLA CESTAR

21.9. KAJA KVRGIĆ RUS

30.9. MATEA ČIČA 

Humor